Ammattitaitovaatimukset
Asiakaspalvelu

Opiskelija osaa

  1. valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta
  2. palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan
  3. edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta.

Ammattitaitovaatimukset
Työyhteisössä toimiminen

Opiskelija osaa

  • toimia työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä
  • toimia työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa
  • arvioida omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita
  • verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa
  • viestiä työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen.

  • LINKKI: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3924462

VASTUUOPETTAJA: Westerholm Anne

KURSSIN OPETTAJAT:  Raija Hakala, Riitta Hartikka, Mervi Koivukoski, Anne Westerholm