Espoon aikuislukion Moodle alustat

  • Opettaja: Tuula Vaarakallio
  • Opettaja: Juho Ehrnsten
  • Opettaja: Tuula Vaarakallio
  • Opettaja: Tuula Vaarakallio
Kristinusko on maailman suurin, laajimmalle levinnein ja globaalisti vaikutusvaltaisin uskonto. Se on myös jakaantunein. Maailmassa on yli kaksi miljardia kristittyä, jotka kuuluvat eri suuntauksiin eli kirkkokuntiin tai kristillisiin yhteisöihin.

UE2- kurssilla perehdyt kristinuskon juuriin ja taustaan, sekä sen kehitykseen, jakautumisiin, kulttuurivaikutuksiin ja nykypäiväänkin.

Nonstop-verkko-opintojakso, lv. 2023–2024

Opintojaksolle on itserekisteröityminen - et siis tarvitse kurssiavainta.

ÄI07Ver Vuorovaikutus 2 (LOPS2021)

Äidinkielen seitsemännellä opintojaksolla lukiossa opiskellaan puheenvuorojen rakentamista ja pitämistä sekä vuorovaikutuksen etiikkaa eri viestintävälineissä ja kehitetään omia vuorovaikutustaitoja. Opintojakson aikana luetaan kokonaisteos. Opintojakson laajuus on yksi opintopistettä.


goi_pexels-fauxels-3184295.jpggoi_pexels-fauxels-3184295.jpg

Nonstop-verkko-opintojakso, lv. 2023–2024

Opintojaksolle on itserekisteröityminen - et siis tarvitse kurssiavainta.

ÄI06Ver Kirjoittaminen 1 (LOPS2021)

Äidinkielen kuudennella opintojaksolla lukiossa opitaan tuottamaan tekstiä vaiheittain, syvennetään taitoja käyttää aineistoja oman kirjoittamisensa pohjana ja vahvistetaan omaa ääntään kirjoittajana. Opintojakson aikana luetaan kokonaisteos. Opintojakson laajuus on yksi opintopistettä.


goi_Kirjoittaja ylhäältä.jpggoi_Kirjoittaja ylhäältä.jpg

Nonstop-verkko-opintojakso, lv. 2023–2024

Opintojaksolle on itserekisteröityminen - et siis tarvitse kurssiavainta.

ÄI03Ver Vuorovaikutus 1 (LOPS2021)

Äidinkielen kolmannella opintojaksolla lukiossa opetellaan analysoimaan ja arvioimaan ryhmäviestintätilanteita sekä kehitetään omia viestintätaitoja. Opintojakson laajuus on yksi opintopistettä.


goi_pexels-fauxels-3183197.jpggoi_pexels-fauxels-3183197.jpg

Nonstop-verkko-opintojakso, lv. 2023–2024

Opintojaksolle on itserekisteröityminen - et siis tarvitse kurssiavainta.

ÄI02Ver Kieli- ja tekstitietoisuus (LOPS2021)

Äidinkielen toisella opintojaksolla lukiossa  tutustutaan erilaisiin kielen muotoihin ja tekstilajin käsitteeseen sekä pohditaan kielen ja kielitaidon merkitystä. Opintojakson aikana luetaan kokonaisteos. Opintojakson laajuus on yksi opintopistettä.


Nonstop-verkko-opintojakso, lv. 2023–2024

Opintojaksolle on itserekisteröityminen - et siis tarvitse kurssiavainta.

ÄI01Ver Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (LOPS2021)

Äidinkielen ensimmäisellä opintojaksolla lukiossa opitaan tekstintutkimuksen perusasioita, tarkastellaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan pohtivan tekstin kirjoittamista aineiston pohjalta. Opintojakson aikana luetaan kokonaisteos. Opintojakson laajuus on kaksi opintopistettä. 

 

 

 

goi_pexels-charlotte-may-5965889.jpggoi_pexels-charlotte-may-5965889.jpg
  • Opettaja: Aino Triumf

Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Opettaja: Sari Kaisla (etunimi.sukunimi@omnia.fi)