Omnian Moodle päivitettiin versioon 4.1 / Omnia's Moodle updated to version 4.1

Omnian Moodle päivitettiin versioon 4.1 / Omnia's Moodle updated to version 4.1

Pete Stockley -
Vastausten määrä: 0

In English below.


Omnian Moodle päivitettiin 1.8.2023 versiosta 3.9. versioon 4.1. Päivitys suoritettiin onnistuneesti.

Moodle-opastusmateriaalit it.omnia.fi -sivustolla on päivitetty tukemaan uutta versiota. Myös Moodlessa sisäinen ohjeistus (käyttäjäopastukset) on päivitetty.

Tekninen tuki on saatavilla lähettämällä viesti helpdesk@omnia.fi lle.

Koulutukset ja pedagoginen tuki tulevat saataville Oppivan ja Osaava henkilöstö -tiimiin (Teams)Kysy Moodlesta -kanavan (Teams) kautta.Omnia's Moodle was upgraded on 1.8.2023 from version 3.9 to version 4.1. The upgrade was successfully completed.

The Moodle teaching materials on it.omnia.fi have been updated to support the new version. The internal Moodle instructions (user guides) have also been updated.

For technical support, please send an email to helpdesk@omnia.fi.

Training and pedagogical support is available through the Oppiva ja Osaaava henkilöstö -team (Teams) via the Kysy Moodlesta -channel (Teams).