• Sisältöjen lisääminen työtilaan

    Tässä  osiossa käymme läpi seuraavia asioita:    Omnian Moodlessa on runsaasti erilaisia välineitä opiskelijan oppimisen ohjaamiseen (erilaiset aktiviteetit) ja sisällön esittämiseen (aineistot)

    Pääset lisämään aktiviteetteja ja aineistoja Moodlen työtilaan, kun muokkaustila on päällä.  Aktiviteettien ja ainestojen lisäämisessä kannattaa pohtia, mikä on tavoitteena ja miten opiskelijoiden halutaan toimivan. 

    Keskeisin ero pääsääntöisesti on, että aktiviteetissa opiskelija on aktiivinen, kun taas aineistossa opettajalla on aktiivinen rooli. 

    Helpoiten opettaja pääsee lisäämään aineistoa raahaamalla tiedoston omista tiedostokansiosta