Tämä monimuotoinen kurssi sopii kaikille taidegrafiikasta kiinnostuneille henkilöille.  Ohjaajan ja muiden kurssilaisten kanssa luomme yhdessä kannustavan ilmapiirin ja omista teoksista saatu palaute innostaa jatkamaan pitkäjänteisyyttä vaativan ja kehittävän harrastuksen parissa.