Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja
  • suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla
  • hallitsee laitetta hallintatyökaluilla
  • vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen salausmenetelmän
  Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä
  • valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointityökaluja
  • skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena olevasta sovitusta verkosta
  • varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia
  • tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi
  Opiskelija edistää kyberturvallisuusratkaisuja
  • tuntee tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset sekä muut viranomaismääräykset
  • havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä
  • noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita
  • opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa