Tämä on se "kurssikuvaus" kentän sisältöä.

{courseteachers}

Tähän lisätään vähän yleiskuvausta kurssista.

Tämä kurssi on vain mobiili yhteensopivuuden testaaminen varten.