Kesäverkkokurssit 2022

Äidinkieli

Pakollinen: YTO äidinkieli ITSENÄISET verkko-opinnot 4 osp kesä 2022 
Opettaja: Kaisa Vuolanne

Valinnainen: Äidinkieli, suomi, valinnainen 3 osp (kesäverkkokurssi) 
Opettaja: Matti Reinikka

Suomi toisena kielenä S2

Pakollinen: Kesäkoulu 2022 Suomi toisena kielenä, pakollinen 4 osp (Rantahalme) 
Opettaja: Anni Rantahalme

Toinen kotimainen kieli ruotsi

Pakollinen: Ruotsi, pakollinen 1 osp, kesäverkkokurssi 
Opettaja: Betsy Enkovaara

Englanti

Pakollinen: Englanti, pakollinen, 3 osp, kesäverkkototeutus 2022 
Opettaja: Erja Haapa-Aho

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Pakollinen: Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen 2 osp, kesäverkkokurssi 
Opettaja: Minna Lännenmäki

Taide ja luova ilmaisu

Pakollinen: Taide ja luova ilmaisu, pakollinen, Ratilainen, kesäverkko 
Opettaja: Taru Ratilainen

Matematiikka

Pakollinen & valinnainen: Matematiikka, pakollinen 4 osp, kesäverkkokurssi 
Opettajat: Mikko Turunen ja Aleksi Virtanen

Fysiikka

Pakollinen: Fysiikka 1 osp pakollinen kesä 2022 
Opettaja: Antti Salakari

Valinnainen: Fysiikka, valinnainen 1–3 osp, kesäverkkokurssi
Opettaja: Terhi Kokkonen

Kemia

Pakollinen: Kemia, pakollinen 1 osp, kesäverkkokurssi 
Opettaja: Terhi Kokkonen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Pakollinen: Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen 2 osp, kesäverkkokurssi 
Opettaja: Aleksi Vihunen

Pakollinen, englanninkielinen: Operating as a member of society and a citizen, 2 cp, summer online course
Opettaja: Aleksi Vihunen

Työelämässä toimiminen

Pakollinen: Työelämässä toimiminen, pakollinen 2 osp, kesäverkkokurssi 
Opettaja: Nanna Pajarinen

Pakollinen, englanninkielinen: Operating in the world of work, 2 cp, summer online course
Opettaja: Aleksi Vihunen

Kestävä kehitys

Pakollinen: YTO Kestävä kehitys, kesäverkkokurssi 
Opettaja: Iiris Lukkarinen


Verkkokurssit kevät 2022

Äidinkieli

Pakollinen: Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, pakollinen 2 osp, verkkokurssi Rantahalme & Vuolanne 
Opettajat: Anni Rantahalme ja Kaisa Vuolanne

Valinnainen: Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, valinnainen 3 osp, verkkokurssi 
Opettaja: Matti Reinikka

Suomi toisena kielenä S2

Pakollinen: Suomi toisena kielenä, pakollinen 4 osp, verkkokurssi Kaakkurivaara & Raittinen 
Opettajat: Tiia Kaakkurivaara ja Pekka Raittinen

Pakollinen, SoTe-ala: Suomi toisena kielenä, lähihoitajat, pakollinen 4 osp, verkkokurssi 
Opettaja: Joonas Huotari

Valinnainen: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, valinnainen 3 osp, verkkokurssi
Pääopettaja: Elsa Peltoranta ja Essi-Tuuli Riutamaan-Pauli 

Valinnainen, englanninkielinen: Communication and interaction in mother tongue, Finnish as a second language, optional 3 cp, online course Harni 
Opettaja: Liisa Harni

Toinen kotimainen kieli ruotsi

Pakollinen: YTO Ruotsi, 1 osp verkko-opinnot, lv 2021-2022, (opettaja M. Lifländer) 
Opettaja: Minna Lifländer

Valinnainen: Ruotsi, valinnainen 3 osp, verkkokurssi 
Opettaja: Saija Tamminen-Parre

Englanti

Pakollinen: YTO Englanti 3 osp, pakollinen, syksy 2021 (verkkototeutus) 
Opettajat: Erja Haapa-Aho ja Joni Heikkonen

Valinnainen: YTO Englanti 3 osp, valinnainen 2021 verkkototeutus 
Opettaja: Satu Ranta

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Pakollinen: Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen 2 osp, verkkokurssi Lännenmäki 
Opettaja: Minna Lännenmäki

Pakollinen, S2: Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen (S2) Lahti-Olsen
Opettaja: Veera Lahti-Olsen

Valinnainen: Teamsissa 
Opettaja: Antti Ollikainen

Taide ja luova ilmaisu

Pakollinen: Taide ja luova ilmaisu Ratilainen (Verkkototeutus) 
Opettaja: Taru Ratilainen

Pakollinen, englanninkielinen: Art & Creative expression, compulsory course 2021 (online course) 
Pääopettaja: Taru Ratilainen

Matematiikka

Pakollinen & valinnainen: YTO Matematiikka 4 osp pakollinen ja 3 osp valinnainen (verkkokurssi) 
Pääopettajat: Mikko Turunen ja Aleksi Virtanen

Pakollinen, englanninkielinen: Mathematics and application of mathematics, compulsory 4 cp, online course 
Opettaja: Marika Östman

Fysiikka

Pakollinen: Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, FYSIIKKA, pakollinen 1 osp, VERKKOKURSSI 
Opettaja: Carl-Erik Lange

Valinnainen: YTO Fysiikka valinnainen 1 - 3 osp VERKKOKURSSI
Opettaja: Terhi Kokkonen

Kemia

Pakollinen: YTO Kemia 1 osp, pakollinen 2021-2022 VERKKOKURSSI 
Opettaja: Terhi Kokkonen

Pakollinen, englanninkielinen: Physical and chemical phenomena and their application, CHEMISTRY 1 cp, online course 
Opettaja: Terhi Kokkonen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Pakollinen: Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen 2 osp, verkkokurssi Vihunen 
Opettaja: Aleksi Vihunen

Valinnainen:  Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen 3 osp, 2021–2022, verkkokurssi
Opettaja: Jenni Huopainen

Valinnainen, englanninkielinen: Functioning in a society and as a citizen, optional 3 cp, 2021–2022, online course
Opettaja: Jenni Huopainen

Työelämässä toimiminen

Pakollinen: Työelämässä toimiminen, pakollinen 2 osp, verkkokurssi Rikala 
Opettaja: Hanni Rikala

Valinnainen: Työelämässä toimiminen, valinnainen 3 osp, 2021–2022, verkkokurssi
Opettaja: Jenni Huopainen

Valinnainen, englanninkielinen: Working life skills, optional 3 cp, 2021–2022, online course
Opettaja: Jenni Huopainen

Yrittäjyys

Pakollinen: Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen 1 osp, verkkokurssi 
Opettaja: Juha Vettenniemi

Pakollinen, S2: Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen 1 osp, suomi toisena kielenä, verkkokurssi
Opettaja: Hanni Rikala

Pakollinen, englanninkielinen: Entrepreneurship and entrepreneurial activity, compulsory 1 cp, online course
Opettaja: Juha Vettenniemi

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Pakollinen: Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakollinen 2 osp, verkkokurssi 
Pääopettaja: Reino Kärkkäinen

Pakollinen, englanninkielinen: Maintaining work capacity and well-being, compulsary 2 cp, online course 
Pääopettaja: Reino Kärkkäinen

Kestävä kehitys

Pakollinen: Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen 1 osp, verkkokurssi 
Pääopettaja: Iiris Lukkarinen

Pakollinen, englanninkielinen:  Promotion of Sustainable Development, compulsory 1 cp, online course 
Opettaja: Iiris Lukkarinen

Valinnainen: Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen 3 osp, verkkokurssi
Opettaja: Iiris Lukkarinen

Valinnainen, englanninkielinen: Promotion of Sustainable Development, optional 3 cp, online course
Opettaja: Iiris Lukkarinen