Tällä verkkokurssilla perehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen käsittelyyn

Ryhmän kotikurssipohja

Opetusalan henkilöstön digiajan osaamisen kehittäminen.

Kurssi moodleen tutustumiseksi. Voit kirjautua vieraana käyttämällä painiketta "Kirjaudu vieraana"! Tunnuksella kirjautujille avain on "tutuksi"! Antakaa palautetta ohjaajalle (kurssin viimeinen alue)!

Verkko- ja etäoppimisen prosessi vaatii opettajalta erilaisia taitoja kuin lähiopetus. Koulutusosiossa tutustut verkko-ohjauksen eri muotoihin, joissa opiskelijoiden motivointi, verkkoläsnäolo ja vuorovaikutus ovat keskeisessä asemassa. Opit suunnittelemaan verkko-oppimisen prosessia ja reflektoit erilaisia toteutusvaihtoehtoja omassa opetuksessasi.


A communication platform for the RSGAE project consortium.

Moodlen sisällön tuottajien tukimateriaali- ja keskustelufoorumi

 

Ryhmän kotikurssipohja

protopaja y14

This is the home of Grundtvig project UVAL - Understanding the Value of Adult Learning