Kurssin käytyään osallistuja tuntee selkokielen periaatteita ja osaa havainnoida kielitietoisuutta omassa viestinnässään. Kurssiin kuuluu myös kirjallinen tehtävä, jossa harjoitellaan kirjoitetun tekstin selkokielistämistä. Kurssi sisältää yhden yhteisen verkko-opetuskerran ja henkilökohtaisen palautteen kirjallisesta tehtävästä. Kirjallista tehtävää työstetään itsenäisesti verkko-opetuskerran jälkeen, ja osallistuja saa palautteen tehtävästään kirjallisesti.

Opetus ke 24.4. klo 09:30 - 11:00 verkko-opetuksena.

Kurssin käytyään osallistuja tuntee selkokielen periaatteita ja osaa havainnoida kielitietoisuutta omassa viestinnässään. Kurssiin kuuluu myös kirjallinen tehtävä, jossa harjoitellaan kirjoitetun tekstin selkokielistämistä. Kurssi sisältää yhden yhteisen verkko-opetuskerran ja henkilökohtaisen palautteen kirjallisesta tehtävästä. Kirjallista tehtävää työstetään itsenäisesti verkko-opetuskerran jälkeen, ja osallistuja saa palautteen tehtävästään kirjallisesti.

Opetus ke 20.3. klo 09:30 - 11:00 verkko-opetuksena.

Kurssilla perehdymme romantiikan rakenteisiin ja henkilöhahmoihin sekä tunteista kirjoittamiseen.

Opetus ke 24.1.2024 alkaen klo 17:00-20:15 verkko-opetuksena

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

  • Opettaja: Anna Kaija

Kiinnostaako fantasian kirjoittaminen? Kurssilla pääset sukeltamaan fantasian perusteisiin.

Opetus ke 17.1.2024 alkaen klo 17:00-20:15 verkko-opetuksena

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

  • Opettaja: Anna Kaija

Kurssilla opit tuntemaan omaa kirjoittajaminääsi ja suunnittelemaan kokonaisen tarinan. Tutustut kirjoittamisen sudenkuoppiin ja opit keinoja kannustaa itseäsi eteenpäin. 

Opetus ti 16.1.2024 alkaen klo 17:00-18:30 verkko-opetuksena.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

  • Opettaja: Anna Kaija

Kurssilla vahvistat omaa ääntäsi kirjoittajana ja perehdyt runon ilmaisumahdollisuuksiin kirjoitustehtävien avulla. Tutustut runouden ilmiöihin kuten kuvarunoon, proosarunoon, roolirunoon ja lavarunoon, nykyrunouteen painottuen. 

Tunneilla teemme kirjoitusharjoituksia ja syvennymme runouden mahdollisuuksiin esimerkkien avulla. Kokeilemme erilaisia kirjoittamisen lähtökohtia tajunnanvirrasta menetelmällisiin. Annamme toisillemme palautetta runoistamme rennossa, kannustavassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Opetus ke klo 17.30 alkaen Espoon Keskuksessa (Omnia, Kirkkokatu 16 A ).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

  • Opettaja: Anja Erämaja

Syvennymme fiktion kirjoittamiseen. Kurssilla opit käyttämään erilaisia kaunokirjallisuuden keinoja. Kotitehtävien avulla tutustut mm. erilaisiin kerronnan tapoihin, dialogin kirjoittamiseen, henkilökuvaukseen ja jännitteen rakentamiseen. Kotitehtävät ja tapaamiset innostavat kirjoittamaan säännöllisesti.

Saat joka kerralla kotitehtävän, mutta voit kirjoittaa myös omista aiheista tai tuoda isompaa kokonaisuutta osissa käsiteltäväksi. Tekstit jaamme ryhmäläisten kesken Moodlessa. Käsittelemme tekstejä yhdessä ja saat arvokasta palautetta koko ryhmältä. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että pitempään kirjoittaneille.

Opetus maanantaisin Tapiolassa (Omnia Itätuulenpiha 1)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Haluatko oppia enemmän tarinankerronnan tekniikoista? Kurssilla opit miten juoni rakentuu, kuinka koukuttaa lukija ja miten voit käyttää erilaisia kaunokirjallisuuden keinoja omissa teksteissäsi. 

Kurssilla teemme kotitehtäviä, joiden avulla opettelemme erilaisia tekniikoita. Opettelemme keinoja, joiden avulla oman luovuuden voi pitää vireänä. Tekstit jaamme ryhmäläisten kesken Moodlessa. Saamme palautetta muilta opiskelijoilta sekä yksilöpalautetta opettajalta. Kurssi sopii myös isoa kokonaisuutta työstäville.

Opetus perjantaisin Tapiolassa (Omnia Itätuulenpiha 1).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Ilmonetissä.

 

Kurssilla kirjoitamme omista kokemuksista ja rakennamme omaa elämäntarinaa. Opit kaivamaan muistoja esiin ja kirjoittamaan elämästäsi erilaisten teemojen kautta. Saat myös opastusta siitä, miten omasta elämäntarinasta saa rakennettua kokonaisuuden. Tutustut myös julkaistuihin omaelämäkertoihin sekä lähdeaineiston käyttämiseen.

Kurssilla kirjoitamme omasta elämästä kotitehtävien avulla. Tehtävät innostavat tuottamaan tekstiä säännöllisesti. Tekstit jaamme ryhmän kesken Moodlessa ja käsittelemme yhdessä ryhmän kanssa. Näin saat arvokasta palautetta muilta osallistujilta. Kurssilla sitoudumme luottamuksellisuuteen. Sopii sekä aloittelijoille että pitempään kirjoittaneille. (Kurssiin ei kuulu yksilöpalautetta.)

Opetus pe klo 10.00 alkaen Tapiolassa (Omnia Itätuulenpiha 1)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Kurssilla perehdymme erilaisten kirjoitusharjoitusten avulla omaelämäkerrallisen kerronnan teemoihin ja houkuttelemme esiin oman elämäntarinan käännekohtia. Kurssilla opit kirjoittamaan omasta elämästäsi kaunokirjallisia keinoja hyödyntäen ja omaksut tarinankerronnan keinoja.

Kurssilla kirjoitamme paljon itse ja saat joka kerralla kotitehtävän. Tarkoituksena on tuottaa tekstiä  säännöllisesti. Kotitehtävät jaamme kurssilaisten kesken Moodlessa ja käsittelemme ne ryhmässä, jolloin saat arvokasta palautetta. Vertaispalaute auttaa tekemään omasta tarinasta lukijalle houkuttelevan. Kurssilla sitoudumme luottamuksellisuuteen. Sopii sekä aloittelijoille että pitempään kirjoittaneille. (Kurssiin ei kuulu yksilöpalautetta.)

Opetus ma klo 17.00 alkaen Tapiolassa (Omnia Itätuulenpiha 1).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Kirjoitamme omia runoja ja tutustumme runouteen yhdessä. Kurssilla opit runon eri ilmaisukeinoja.

Tunneilla perehdymme runouteen teorian, esimerkkirunojen ja tekstianalyysin avulla. Kirjoitamme omia runoja erilaisten tehtävien ja virikkeiden pohjalta. Jaamme kirjoitetut runot ryhmäläisten luettavaksi ja käsittelemme niitä yhdessä. Opettajina vuorottelevat runoilijat, luovan kirjoittamisen opettajat Irina Javne ja Juha Rautio.

Opetus ma klo 17 alkaen Tapiolassa (Omnia Itätuulenpiha 1).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä


  • Opettaja: Juha Rautio

Kurssilla perehdymme romantiikan rakenteisiin ja henkilöhahmoihin sekä tunteista kirjoittamiseen. Jos sinulla on jo työn alla oleva romanttinen teksti, voit hyödyntää kurssia sen kehittämiseen ja tehdä harjoitukset siihen liittyen. 

 Kurssin aikana käymme läpi teoriaa romantiikan kirjoittamisesta ja teemme nopeita tuntiharjoituksia. Välillä keskustelemme aihepiiriin liittyvistä teemoista. Pääset kokeilemaan kurssilla opittuja asioita omassa tekstissäsi, josta saat palautetta.

Opetus ke klo 17:00 alkaen verkko-opetuksena.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

Autofiktiolla tarkoitetaan kaunokirjallisuutta, joka pohjautuu vahvasti kirjoittajan omaan elämään. Kurssilla perehdymme erilaisten kirjoitusharjoitusten avulla omaelämäkerrallisen kerronnan teemoihin ja houkuttelemme esiin oman elämäntarinan käännekohtia. Kurssilla opit kirjoittamaan omasta elämästäsi kaunokirjallisia keinoja hyödyntäen ja omaksut tarinankerronnan keinoja. 

Harjoitukset innostavat tuottamaan tekstiä säännöllisesti. Tekstit käsittelemme ryhmässä, jolloin saat arvokasta palautetta. Vertaispalaute auttaa tekemään omasta tarinasta lukijalle houkuttelevan. Kurssilla sitoudumme luottamuksellisuuteen. Sopii sekä aloittelijoille että pitempään kirjoittaneille. (Kurssiin ei kuulu yksilöpalautetta.)

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, josta löydät kurssiin liittyviä materiaaleja, ohjeita ja linkkejä. 

Opetus ma klo 17 alkaen Tapiolassa, os. Itätuulenpiha 1.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Ilmonet.fi

Kiinnostaako fantasian kirjoittaminen? Kurssilla pääset sukeltamaan fantasian perusteisiin. Perehdymme taikuuden luomiseen ja juonen jännitteisiin. Kurssi sopii fantasiasta kiinnostuneille aloittelijoille, mutta kokeneemmatkin ovat tervetulleita. Saat palautetta omistasi teksteistäsi ja pääset myös kommentoimaan muiden kurssilaisten tekstejä ja keskustelemaan fantasian kirjoittamisesta.

Tämä on opettajan ohjaama verkkokurssi, jossa opetus tapahtuu reaaliaikaisesti Teams-alustalla. 

Opetus ke klo 17:00 alkaen verkossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Kurssilla syvennytään rakkauskohtausten kirjoittamiseen sekä jännitteiden rakentamiseen. Saat vinkkejä myös tekstin kuumuusasteen säätämiseen. Jos sinulla on jo työn alla oleva romanttinen teksti, voit hyödyntää kurssia sen kehittämiseen ja tehdä harjoitukset siihen liittyen. 

Kurssi sopii romantiikan kirjoittamisesta kiinnostuneille aloittelijoille, mutta kokeneemmatkin ovat tervetulleita. Saat palautetta omistasi teksteistäsi ja pääset myös kommentoimaan muiden kurssilaisten tekstejä ja keskustelemaan romantiikan kirjoittamisesta.

Tämä on opettajan ohjaama verkkokurssi, jossa opetus tapahtuu reaaliaikaisesti Teams-alustalla.

Opetus ke klo 17:00 alkaen verkossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Tökkiikö teksti? Vaivaako tyhjän paperin kammo? Kurssilla paneudumme luovuuden lukkoihin ja niiden aukaisemiseen monipuolisten ja inspiroivien harjoitusten avulla. Tavoitteena on löytää kirjoittamisen ilo ja itseä innostavat tavat työskennellä.

Tämä on opettajan ohjaama verkkokurssi, jossa opetus tapahtuu reaaliaikaisesti Teams-alustalla. 

Opetus ti klo 17:00 verkossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Runoon jää aina salaisuus?  Kirjoitamme omia runoja tehtävien ja virikkeiden pohjalta.  

Tökkiikö teksti? Vaivaako tyhjän paperin kammo? Kurssilla paneudumme luovuuden lukkoihin ja niiden aukaisemiseen monipuolisten ja inspiroivien harjoitusten avulla. Tavoitteena on löytää kirjoittamisen ilo ja itseä innostavat tavat työskennellä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Tökkiikö teksti? Vaivaako tyhjän paperin kammo? Kurssilla paneudumme luovuuden lukkoihin ja niiden aukaisemiseen monipuolisten ja inspiroivien harjoitusten avulla. Tavoitteena on löytää kirjoittamisen ilo ja itseä innostavat tavat työskennellä.

Kurssi toteutetaan Teams-virtuaalisessa luokkahuoneessa sekä Moodle oppimisympäristössä.  

Opetus ke klo 17:00 alkaen verkossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Tökkiikö teksti? Vaivaako tyhjän paperin kammo? Kurssilla paneudumme luovuuden lukkoihin ja niiden aukaisemiseen monipuolisten ja inspiroivien harjoitusten avulla. Tavoitteena on löytää kirjoittamisen ilo ja itseä innostavat tavat työskennellä.

Tämä kurssi on verkko-opetuskurssi. Verkko-opetus tapahtuu Teams-alustalla ja on opettajajohtoista reaaliaikaista opetusta. 

Opetus verkossa ti klo 17.00 alkaen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Runoon jää aina salaisuus?  Kirjoitamme omia runoja tehtävien ja virikkeiden pohjalta. Runoja, omia ja muiden. Teorian, runojen, tehtävien ja tekstianalyysin avulla tutustumme siihen, miten runo ilmaisee asioita. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

  • Opettaja: Irina Javne

Kiinnostaako fantasian kirjoittaminen? Kurssilla pääset sukeltamaan fantasian perusteisiin. Tutkimme fantasiamaailman luomista, fantasiaa osana realismia,  henkilöhahmoja ja tekstin outouttamista. Kurssi sopii fantasiasta kiinnostuneille aloittelijoille, mutta kokeneemmatkin ovat tervetulleita.

Kurssi sisältää harjoituksia, teoriaa ja lukuvinkkejä. Saat palautetta omistasi teksteistäsi ja pääset myös kommentoimaan muiden kurssilaisten tekstejä ja keskustelemaan fantasian kirjoittamisesta. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Kiinnostaako fantasian kirjoittaminen? Kurssilla pääset sukeltamaan fantasian perusteisiin. Tutkimme fantasiamaailman luomista, fantasiaa osana realismia, henkilöhahmoja ja tekstin outouttamista. Kurssi sopii fantasiasta kiinnostuneille aloittelijoille, mutta kokeneemmatkin ovat tervetulleita.

Kurssi sisältää harjoituksia, teoriaa ja lukuvinkkejä. Saat palautetta omistasi teksteistäsi ja pääset myös kommentoimaan muiden kurssilaisten tekstejä ja keskustelemaan fantasian kirjoittamisesta. 

Kurssi toteutetaan Teams-virtuaalisessa luokkahuoneessa sekä Moodle oppimisympäristössä.  

Opetus ke klo 17:00 alkaen verkossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Perehdymme fantasian henkilöhahmoihin ja fantasiamaailman luomiseen. Kurssi sopii fantasiasta kiinnostuneille aloittelijoille, mutta kokeneemmatkin ovat tervetulleita. Saat palautetta omistasi teksteistäsi ja pääset myös kommentoimaan muiden kurssilaisten tekstejä ja keskustelemaan fantasian kirjoittamisesta.

Tämä kurssi on verkko-opetuskurssi. Verkko-opetus tapahtuu Teams-alustalla ja on opettajajohtoista reaaliaikaista opetusta. 

Opetus ke klo 17.00 alkaen verkossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Opintojakso on osa luovan kirjoittamisen aineopintoja perusopinnot suorittaneelle.

Opetus ti ja to klo 17.00-19.30 Tapiolassa, Itätuulenpiha 1

Lisätiedot ilmonet.fi

Kiinnostavatko kummat maailmat? Kaipaatko ideoita kirjoittamiseen? Tule tekemään ohjattuja kirjoitusharjoituksia, jotka vievät sinut todellisuuden tuolle puolen. Kurssilla keskitymme ensisijaisesti kirjoittamiseen, mutta jaamme myös pikaisia ajatuksia tehtävistä.

Harjoitusten kautta voit hakea inspiraatiota omaan kirjoittamiseesi. Kokeilemme mm. yliluonnollisten henkilöhahmojen kirjoittamista, leikittelemme tieteisfiktiolla ja vieraillemme fantasiamaailmoissa. Kurssi sopii aloittelijoille, jotka haluavat kokeilla spekulatiivisen fiktion kirjoittamista tai kokeneemmille harrastajille ideoiden etsintään.

Kurssi toteutetaan Teams-virtuaalisessa luokkahuoneessa sekä Moodle-oppimisympäristössä.

Opetus ti klo 17:00 alkaen verkossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.


Kurssilla tutustumme romanttisen kirjoittamisen saloihin rakennekaavan ja henkilöhahmojen kautta ja suunnittelemme oman romanttisen  novellin / romaanin. Sivuamme myös eroottisten kohtausten kirjoittamista. Jos sinulla on jo työn alla oleva romanttinen teksti, voit hyödyntää kurssia sen kehittämiseen ja tehdä harjoitukset siihen liittyen. 

Tämä kurssi on verkko-opetuskurssi. Verkko-opetus tapahtuu Teams-alustalla ja on opettajajohtoista reaaliaikaista opetusta. 

Opetus ke klo 17.00 alkaen verkossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Kurssilla tutustut fantasian kirjoittamiseen. Syksyn teemana ovat pääasiallisesti henkilöhahmot fantasiassa. Käymme läpi päähahmoa, sivuhahmoja, antagonistia ja antagonistin apulaisia.

Käymme läpi teoriaa uskottavien ja moniulotteisten henkilöhahmojen kirjoittamisesta ja teemme nopeita tuntiharjoituksia. Toisinaan myös keskustelemme aihepiiriin liittyvistä teemoista. Pääset kokeilemaan kurssilla opittuja asioita omassa tekstissäsi, josta saat palautetta. 

Opetus ke klo 17:00 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä