Yrittäjyyden opintojakso kuuluu kaikille yhteisiin pakollisiin tutkinnon osiin ja on laajudeltaan 1 osp. Yrittäjyyden opinnoissa tutustut yritystoiminnan peruskäsitteisiin ja yritysksen perustamiseen liittyviin toimintoihin. Pohdisket myös omia vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää yritysidean ideoimisessa. Yritysideasta kehitetään liikeideaa, josta pp-esitys. Teet myös omaan liikeideaasi liittyviä laskelmia ja suunnittelet liikeideaan liittyvää verkostoa.