Develop your speaking skills and refresh your knowledge of English grammar in a relaxed atmosphere.

Lessons in Olari (Kuunkehrä 2) on Thursdays at 5.30-7.00 pm.

More info and enrolment at ilmonet.fi


A versatile course for learners at an advanced level including bookwork and active discussion.

Brush up your English skills with British instructor James. We will do loads of pair and group work and discussions, but also grammar practice.

Lessons on Wednesdays at 10.00-11.30 am in Tapiola.

More info and enrolment at ilmonet.fi

This easy-going course on intermediate level focuses on improving your speaking skills. 

Lessons in Tapiola (Itätuulenpiha 1) on Tuesdays at 1.40-3.10 pm.

More info and enrolment at ilmonet.fi

Kertaa espanjan menneen ajan aikamuotoja omaan tahtiisi. 2-4 vuotta opiskelleille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Verkkokurssilla opimme mm. pinyinin perusteet, peruskielioppisäännöt ja alkeistason lauserakenteet, alkeistason sanastoa sekä fraaseja. Perehdymme myös peruskirjoitusmerkkien lausumiseen, tunnistamiseen ja kirjoitustaitoon. 

Opetus ke klo 17.30 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

On this relaxed conversation course we will discuss a wide variety of topics. There is no coursebook, so we can be flexible with the topics and find out at the beginning of the course what most interests you as a group. 

In each session we will discuss the topics in small groups and then, at the end, share our ideas as a whole class. The instructor will introduce new vocabulary and help with your language as needed. 

Opetus to klo 11:30 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

Join us for an intermediate level revision course where you'll read current and topical news articles, short stories, and other fascinating texts that will expand your vocabulary and improve your English language abilities.

Opetus to klo 13.00 alkaen Leppävaarassa (Komentajankatu 5).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

Tervetuloa nousemaan ranskan kielen portaita! Opimme ääntämään ranskaa, harjoittelemme puhetilanteita ja alamme kesyttää kielen rakenteita käyttöömme. Ei stressiä, etenemme rauhallista tahtia ryhmän tarpeiden mukaan. Samalla tutustumme Ranskaan ja sen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssin käytyäsi osaat tervehtiä ranskaksi usealla eri tavalla sekä asioida kahvilassa ja tehdä ostoksia.

Tämä on opettajan ohjaama verkkokurssi, jossa opetus tapahtuu reaaliaikaisesti Zoom-alustalla keskiviikkoisin klo 17.30 - 19.00.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Kurssin käytyäsi osaat toimia yksinkertaisissa arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa, tilata ravintolassa ja kahvilassa sekä kertoa itsestäsi ja perheestäsi.

Tämä on alkeiskurssi sinulle, joka et ole aikaisemmin opiskellut espanjaa tai haluat aloittaa uudestaan ihan alusta. Harjoittelemme tavallisimpia kielenkäyttötilanteita iloisessa ja rennossa ilmapiirissä sekä tutustumme espanjankieliseen maailmaan, tapoihin ja kulttuuriin. Tunneilla on paljon puhe- ja kuunteluharjoituksia. Tule mukaan innostumaan uudesta kielestä ja pitämään hauskaa!

Tämä on opettajan ohjaama verkkokurssi, jossa opetus tapahtuu reaaliaikaisesti Zoom-alustalla torstaisin klo 18.45 - 20.15.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Kurssin käytyäsi osaat käyttää käskyjä ja kieltoja sekä ilmaista toiveitasi subjunktiivin avulla.

Tavoitteena on oppia käytännön kielitaitoa ja sanastoa, jota voit käyttää erilaisissa matkailun viestintätilanteissa. Opit ilmaisemaan toiveitasi subjunktiivin avulla sekä kertomaan opinnoistasi ja osaamisestasi. Harjoittelemme myös kohteliasta puhuttelua konditionaalin avulla sekä epäsäännöllisiä subjunktiivimuotoja. Kurssilla on paljon opiskelijaa aktivoivia, käytännönläheisiä harjoituksia. Teemme pari- ja ryhmätöitä, keskusteluharjoituksia sekä sanasto- ja kuullun ymmärtämisharjoituksia. Sopii noin 6 vuotta opiskelleille ja keskitason kertaajille.

Opetus ke klo 18.00 alkaen Leppävaarassa (Omnia Upseerinkatu 11).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Kurssin käytyäsi osaat kertoa matkakokemuksista, liikunta- ja vapaa-ajan harrastuksista, puhua tulevista tapahtumista sekä asioida lääkärillä.

Opimme kielen rakenteita perusteellisesti, tutustumme espanjankielisiin kulttuureihin sekä harjoittelemme erilaisia matkailun viestintätilanteita. Tavoitteena on oppia käytännön kielitaitoa ja sanastoa.  Harjoittelemme myös epäsäännöllisiä preteritimuotoja, preteritin ja perfektin käyttöä, kodin sanastoa, lukusanoja ja prosenttilukuja. Työtapoina käytämme pari- ja ryhmätöitä, keskusteluharjoituksia sekä sanasto-  ja kuullun ymmärtämisharjoituksia. Sopii noin 5 vuotta opiskelleille ja keskitason kertaajille. 

Opetus ke klo 11.00 alkaen Leppävaarassa (Omnia Komentajankatu 5).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.


Kurssin käytyäsi osaat muotoilla espanjaksi erilaisia pyyntöjä, pyytää lupaa, pahoitella sekä kertoa, millaista oli ennen. 

Tutustumme espanjankielisiin kulttuureihin sekä harjoittelemme erilaisia matkailun viestintätilanteita syntyperäisen opettajan johdolla. Tavoitteena on oppia käytännön kielitaitoa ja sanastoa. Harjoittelemme myös objektipronomineja sekä onnittelemiseen ja kiittämiseen liittyvää sanastoa. Teemme pari- ja ryhmätöitä, keskustelu- ja sanastoharjoituksia sekä kuullun ymmärtämistä. Sopii noin 4 vuotta opiskelleille ja keskitason kertaajille. 

Opetus ma 17.45 alkaen Leppävaarassa (Omnia, Upseerinkatu 11).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.Kurssilla aloitetaan arabian opiskelu aivan alusta ja kurssi sopii kaikille arabian kielestä kiinnostuneille vasta-alkajille. Harjoittelemme helppoja arkipäivän puhetilanteita, kuten tervehdyksiä ja tutustuminen. Teemme myös keskusteluharjoituksia. Jokapäiväiset kohteliaat ilmaisut ja harrastukset tulevat tutuiksi ja tutustumme arabialaiseen tapakulttuuriin. Kurssin kielioppiin sisältyy lauseiden rakentaminen, verbin preesens sekä substantiivi pronominien kanssa.

Opetus ti klo 18:30 alkaen Leppävaarassa (Omnia Upseerinkatu 11). 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

Are you interested in discussing current issues and broadening your vocabulary? You will train your listening comprehension skills with various topics such as everyday life, places, travelling, jobs, events, learning languages, etc. Along with listening to podcasts and watching videos you will also learn and practise new vocabulary and grammar structures through engaging tasks. In each lesson, we will listen to a new topic and discuss about it. We will do a lot of pair and group work.

Opetus ma klo 19.15 alkaen Espoon Keskuksessa (Kirkkokatu 16 A).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

Ogni settimana parliamo e scopriamo cose nuove sull`Italia e gli italiani, con attività sempre diverse e divertenti, insieme ad un’insegnante madrelingua. Corso adatto a chi vuole praticare la lingua di livello base, in un'atmosfera rilassata e divertente (A2).Il materiale è a cura dell’insegnante.

Kurssin jälkeen osaat kertoa itsestäsi esimerkiksi harrastuksistasi, mutta myös tunteistasi. Osaat keskustella monista eri Italian kulttuuriin liittyvistä aiheista - taiteesta, maantieteestä, musiikista, elokuvista ja perinteisistä juhlista. Osaat myös italian puhekielen ja paikalliskielten tiettyjä ilmaisuja ja sanontoja. 

Opetus to klo 11.00 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

Kurssin käytyäsi osaat varata hotellihuoneen sekä kertoa ammateista ja harrastuksista. Osaat myös taivuttaa preesensissä säännöllisiä ja useita epäsäännöllisiä verbejä.

Opit käyttämään espanjan kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa arjen ja matkailun viestintätilanteissa. Tutustut myös kielialueen elämään ja kulttuuriin. 

Tämä on opettajan ohjaama verkkokurssi, jossa opetus tapahtuu reaaliaikaisesti Zoom-alustalla tiistaisin klo 17.00-18.30.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Come and improve your literary critical techniques in a fun and relaxed atmosphere! You will read about 20 or so pages per week and discuss the language, themes, images and ideas together. We will do a lot of pair work and groupwork. New discussion material, videos and articles are shared online in advance every week. 

Opetus to klo 11:15 alkaen Leppävaarassa (Komentajankatu 5) ja verkko-opetuksena.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

In autumn, you will learn to say who you are and where you are from, what your email address is, your nationality and where you live. You will talk about travelling by plane and staying in a hotel. You will learn about American words and British words and talking about your feelings. 

In spring, we will talk about Britain and British culture. You will know about daily routines and talk about things you love and things you hate. You will talk about your family and your favourite family photos. 

Opetus to klo 09.30 alkaen  Leppävaarassa (Komentajankatu 5) ja verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

Kurssin tarkoitus on madaltaa kynnystä puhua englantia suppeammallakin sanavarastolla. Kurssin käytyäsi sinulla on hyvät valmiudet ilmaista itseäsi englanniksi tavallisissa arkipäivän tilanteissa ja matkoilla. 

Kurssin pääpaino on rennossa jutustelussa englanniksi. Harjoittelemme pienryhmissä tai pareittain puhumista ja ääntämistä tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa sekä kartutamme sanavarastoa ja kertaamme puhumisen kannalta tärkeitä kielellisiä rakenteita.

Tämä on opettajan ohjaama verkkokurssi, jossa opetus tapahtuu reaaliaikaisesti Zoom-alustalla tiistaisin klo 16.15-17.45.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Kurssilla opit ottamaan uudet kieliopin rakenteet käyttöön, ei vain lukemisen ja kirjoitustehtävien avulla, vaan käyttämällä niitä keskusteluissa ja puheharjoituksissa alusta alkaen. Kurssikirjan kuvat, dialogit, riimit, keskustelu- ja kuuntelutehtävät sekä ääntämisharjoitukset innoittavat harjoittelemaan omaa osaamista rohkeasti, kannustavassa seurassa. 

Kurssikirjan teemoissa pääset auton ja moottoripyörän matkassa liikenteeseen, kokoamaan ja siirtämään huonekaluja, kertomaan mitä kaikkea olet jo saanut aikaan ja mitä vielä puuttuu. Sanaston lisäksi opit neuvomaan ja antamaan ohjeita käyttämällä apuverbejä ja imperatiivia. Opit kertomaan kokemuksista käyttämällä perfektiä (Present Perfect) sekä vertailemaan aikamuotojen käyttöä. Kirjan tehtävien lisäksi saat tehtäviä opettajan oppaasta monisteina. 

Opetus ma klo 15.00 alkaen Olarissa (Omnia Kuunkehrä 2).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Laajenna sanavarastoasi, kartuta kieliopin osaamistasi ja innostu puhumaan englantia! Kurssikirjan kuvat, dialogit sekä kuuntelu- ja ääntämisharjoitukset toimivat innoituksena oman puheen tuottamiseen.

Kurssin teemoina ovat lääkärillä käynti, vaivat ja valitukset, neuvot ja auttaminen, sekä kehon osiin tutustuminen. Kurssilla täydennämme ruokaan, juomaan ja vaatetukseen liittyvää sanastoa.

Sanaston lisäksi opit lisää kestopreesensin (-ing muoto) käytöstä, esim. kuvailemaan parhaillaan tapahtuvaa ilmiötä tai mitä on juuri tapahtumassa. Opit myös, miten apuverbit ja pääverbit liittyvät toisiinsa. Kirjan tehtävien lisäksi, saat tehtäviä opettajan oppaasta monisteina.

Opetus ma klo 17.30 alkaen Olarissa (Omnia Kuunkehrä 2).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Tällä kurssilla perusrakenteiden käyttö vahvistuu monien kertaustehtävien avulla ja rohkeasti puhumalla! Kurssin teemoina ovat asunnon hankkiminen, remontointi, asunnottomuus sekä juhlapäivät ja festivaalit eri kulttuureissa. Sanaston lisäksi opit käyttämään ’have/get something done’ -rakennetta sekä viittaamaan aiemmin käyttämäsi substantiivin sijaan sanaa ’one’ tai ’ones’ monikossa. Uusi kielioppiin liittyvä rakenne tulee tutuksi kappaleiden teksteihin ja tehtäviin sisällytettynä.

Luokassa teemme mahdollisimman paljon pari- tai ryhmätöitä, usein keskusteluja ja pohdintoja kappaleiden aiheisiin liittyen, mutta myös mm. pelejä, kyselyjä ja dialogeja puhetaidon harjoittamiseksi.

Opetus ti klo 13.40 alkaen Tapiolassa (Omnia Itätuulenpiha 1).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

Englannin perusrakenteet ovat jo tulleet sinulle tutuiksi, joten tällä kurssilla voit viettää enemmän aikaa hiomalla keskustelutaitojasi. Kertaamme kuitenkin kieliopin rakenteita tarvittaessa. Keskusteluja käydään pareittain tai pienryhmissä, sekä koko luokan yhteisenä ideointi ja palauteryhmänä. Ei suorituspaineita!

Kurssin teemoina ovat muun muassa tunteet, taide, kulttuuri sekä ruoka ja juoma eri kulttuureissa, keittiö, ruoan valmistus ja siihen tarvittavat välineet. Opit muun muassa tekemään gallupkyselyjä ja vastaamaan niihin, antamaan neuvoja, luomaan ruokalajeja ja keskustelemaan monista erilaisista aiheista. Tällä kurssilla opiskelun painopiste siirtyy yhä enemmän keskustelutaitojen parantamiseen ja sujuvamman puheen tuottamiseen.

Opetus ma klo 11.45 alkaen Tapiolassa (Omnia Itätuulenpiha 1).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.  


We will build up both grammar and vocabulary, as well as listening and speaking skills. The book covers various real-life situations and phenomena, e.g. transport, travel experiences, renting things as well as health problems and systems.

You will learn to talk about driving experiences and pass on messages. You can discuss issues connected to health systems and talk about research and surveys. You will learn to express shock and surprise and emphasise how you feel. You will also learn to tell jokes better! All this, and much more, with a partner or in small groups. The grammar includes uncountable nouns, emphatic structures, talking about the future and the use of determiners.

Opetus ti klo 11.15 alkaen Leppävaarassa (Komentajankatu 5).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.Tutustumme espanjan kielen ääntämiseen, espanjalaiseen kulttuuriin sekä harjoittelemme runsaasti erilaisia matkailun viestintätilanteita. Kurssin käytyäsi osaat tervehtiä, esitellä itsesi, tilata kahvilassa ja kertoa perheestäsi espanjaksi. Kurssilla on syntyperäinen opettaja.

Opetus ke klo 15.15 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

Kurssin käytyäsi osaat entistä paremmin käyttää subjunktiivia omissa lauseissasi. Opit myös lisää indikatiivin ja subjunktiivin käytön eroista.

Aiheina käsittelemme Espanjan juhlaperinteitä sekä turismia ja matkustamista. Kertaamme myös preteritin ja imperfektin eroja sekä indefiniittipronominien käyttöä. Harjoittelemme sujuvaa keskustelua arjen asioista espanjaksi.

Opetus ma klo 09.30 alkaen Tapiolassa (Omnia, Itätuulenpiha 1) ja verkko-opetuksena.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

Welcome to our English language course, where you can enhance your spoken and written skills, practice grammar, and expand your vocabulary in a friendly and nurturing environment.

During the course, you'll gain the confidence in using your expanding vocabulary while describing yourself and the environment around you, while practicing practical social interactions such as visiting and hosting neighbors, visiting the doctors, You will develop grammar strategies that will enable you to express your likes and dislikes and provide and receive accurate instructions from others. 

Teaching Thursdays at 17.30 online or in the classroom (Komentajankatu 5, Leppävaara).

More info and enrolment on Ilmonet.

If you would like to gain confidence and effectively communicate about work-related matters in English, this is the class for you. In this course, we will focus on key aspects that make you effective in the workplace, including your ability to confidently convey key instructions and feedback to colleagues and clients. We will use a variety of questioning and communications strategies that will generate interest in your work-related tasks and responsibilities. You will have the opportunity to practice these acquired strategies with others in the sessions.

Opetus ke klo 17.30 alkaen Leppävaarassa (Komentajankatu 5) ja verkko-opetuksena.

Kurssin käytyäsi osaat entistä paremmin käyttää subjunktiivia omissa lauseissasi. Opit myös lisää indikatiivin ja subjunktiivin käytön eroista.

Harjoittelemme runsaasti erilaisia matkailun ja arkielämän viestintätilanteita ja keskustelemme politiikasta, taiteesta ja yhteiskunnallisista aiheista. Tutustumme espanjankielisten maiden kulttuureihin ja kuuntelemme espanjankielistä musiikkia. Kieliopissa harjoittelemme myös infinitiivin, käskymuotojen ja indefiniittipronominien käyttöä.

Opetus to klo 17:30 alkaen Tapiolassa ( Omnia Itätuulenpiha 1) ja verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä. 

In our weekly online meetings, hosted by a jovial British native speaker, we’ll share our ideas about current events and items in the media. In our own time we’ll read the news, listen to podcasts and watch video clips online. As well as serious news, we will also make time to discuss articles about culture, entertainment, literature etc. Students are encouraged to contribute topics to the course based on their individual tastes. Depending on the group, we can also include some short grammar exercises to jog our memory on some English syntax.

After the course students will have increased their lexicon in relation to wide-ranging current topics and global issues, have activated their passive English linguistic skills and brushed-up their pronunciation by following the example of a British accent (received pronunciation). 

Opetus ma klo 17:30 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.