Continue to improve your English skills within the workplace in this online course. During the lessons you will participate in tasks and exercises that are based on real-life working situations. Through these exercises you will improve your fluency and confidence in spoken and written English. You will also develop your knowledge of professional vocabulary, relevant grammatical structures, and gain confidence to communicate in professional contexts.

Lessons on Zoom on Mondays at 6-7.30 pm (spring term 2025)

More info and enrolment at ilmonet.fi

 • Opettaja: Christian Evans

Kurssin jälkeen osaat toimia arkielämän viestintätilanteissa, kuten liikkua kaupungilla ja varata ravintolapöydän. Osaat myös esittää yksinkertaisia kysymyksiä, sanontoja ja lauseita näissä tilanteissa.Työtapoina käytämme pari- ja ryhmätöitä, helppoja keskusteluharjoituksia, sanastoharjoituksia, kuullun sekä luetun ymmärtämistä, pelejä ja kotitehtäviä.

Opetus ma 9.9. klo 17:20 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

 • Opettaja: Mirja Piiroinen

Kurssin jälkeen osaat kertoa ruoasta ja ruoanlaitosta, sopia illallisen järjestämisestä, kertoa lomasuunnitelmista sekä kaupungin nähtävyyksistä. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa, sanastossa ja kielen perusrakenteissa, kulttuuria unohtamatta. 

Opetus ma 9.9. klo 19:00 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

 • Opettaja: Mirja Piiroinen

Kurssin jälkeen osaat kertoa päiväohjelmastasi ja lomanvietosta sekä asioida vaatekaupassa. Osaat esittää yksinkertaisia kysymyksiä sekä käyttää yksinkertaisia sanontoja ja lauseita. Työtapoina käytämme pari- ja ryhmätöitä, helppoja keskusteluharjoituksia, sanastoharjoituksia, kuullun sekä luetun ymmärtämistä, pelejä ja kotitehtäviä.

Opetus ke 11.09. klo 19:00 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 • Opettaja: Mirja Piiroinen

Kurssin jälkeen osaat sopia tapaamisesta, kuvailla kaupunkia, kertoa vapaa-ajastasi, mieltymyksistäsi ja asioida hotellissa. Osaat esittää yksinkertaisia kysymyksiä sekä käyttää yksinkertaisia sanontoja ja lauseita. Työtapoina käytämme pari- ja ryhmätöitä, helppoja keskusteluharjoituksia, sanastoharjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtämistä, pelejä ja kotitehtäviä. 

Opetus to 5.9. klo 19:00 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

 • Opettaja: Mirja Piiroinen

This course is ideal for anyone wanting to improve their English skills within the workplace. During the lessons you will participate in tasks and exercises that are based on real-life working situations. Through these exercises you will improve your fluency and confidence in spoken and written English. You will also develop your knowledge of professional vocabulary, relevant grammatical structures, and gain confidence to communicate in professional contexts.

Lessons in Tapiola (Itätuulenpiha 1) on Thursdays at 5.30-7.00 pm.

More info and enrolment on ilmonet.fi

 

 • Opettaja: Christian Evans

This course will help you learn English for all kinds of travel situations. You will learn the language needed for travel preparations, booking tickets, air travel, hotel and restaurant situations, and many more. This course is suitable for pre-intermediate to intermediate learners of English (A2–B1 CEFR levels). 

Lessons in Espoon keskus (Kirkkokatu 16 A) on Tuesdays at 5.30-7.00 pm

More info and enrolment on ilmonet.fi

 • Opettaja: Christian Evans

This online course is ideal for anyone wanting to improve their English skills within the workplace. During the lessons you will participate in tasks and exercises that are based on real-life working situations. Through these exercises you will improve your fluency and confidence in spoken and written English. You will also develop your knowledge of professional vocabulary, relevant grammatical structures, and gain confidence to communicate in professional contexts.

Lessons on Zoom on Mondays at 6.00-7.30 pm.

More info and enrolment on ilmonet.fi

 • Opettaja: Christian Evans

Kurssin jälkeen osaat toimia arkielämän viestintätilanteissa, kuten asioida lentokentällä, kertoa perheen arjen rutiineista, asumiseen liittyvistä asioista ja sopia tapaamisesta. Osaat kertoa jokapäiväisistä sekä itsellesi tärkeistä asioista ym. tilanteissa käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa.

Opetus ke klo 17:00 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 • Opettaja: Monika Hotanen

Kurssin jälkeen osaat toimia arkielämän viestintätilanteissa kuten kertoa mökkilomasta Suomessa, kysyä vointia, kertoa voinnistasi sekä varata lääkäriajan, osaat kuvailla ulkonäköä, kertoa harrastuksista, työstä ja esittää kohteliaita pyyntöjä.

Opetus to klo 17:00 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 • Opettaja: Monika Hotanen

Erhalten und erweitern Sie Ihre fortgeschrittenen Deutschkenntnisse. Sie  werden aktiviert und besprechen wöchentlich im Kurs Themen, die Sie in eigenen Worten in Gruppen vorstellen. Kurze Filmbeiträge, Artikel und Diskussionen unter anderem zu gesellschaftlichen Themen, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur oder Landeskunde sind Inhalt dieses Kurses. 

Opetus ma klo 19:15 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 • Opettaja: Sabine Vilponen

Erhalten und erweitern Sie Ihre fortgeschrittenen Deutschkenntnisse. Die Kursteilnehmenden werden aktiviert und besprechen wöchentlich im Kurs Artikel, die sie in eigenen Worten in Gruppen vorstellen. Kurze Filmbeiträge, Artikel und Diskussionen u.a. zu gesellschaftlichen Themen, Wirtschaft, Politik, Kultur oder Landeskunde sind Inhalt dieses Kurses. 

Opetus ti klo 11:45 alkaen Tapiolassa (Itätuulenpiha 1).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

 

 • Opettaja: Sabine Vilponen

In diesem Kurs werden Sie viel sprechen, ebenso Hörverstehen in Gesprächen, mit Videos und Höraufgaben trainieren, aber auch lesen und schreiben. Die Aufgaben des Arbeitsbuchteils bieten viele Möglichkeiten zum Üben von Grammatik. Neben dem Inhalt des Kurs- und Arbeitsbuch werden zusätzlich manchmal auch aktuelle Nachrichten sowie Themen aus dem Bereich Kultur und Tradition behandelt. 

Opetus ke klo 10:00 alkaen Tapiolassa (Itätuulenpiha 1) ja verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 • Opettaja: Sabine Vilponen

Themen in diesem Kurs sind Glück im Alltag und Unterhaltung. Wir wiederholen und üben Vergangenheitsformen, Konjunktionen und Relativpronomen. Nach dem Kurs können Sie auf Deutsch u.a. über Vergangenes berichten, Eigenschaften von Dingen und Personen beschreiben und Gegensätze ausdrücken.

Opetus ke 17:30 alkaen Tapiolassa (Itätuulenpiha 1) ja verkko-opetuksena.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonet.fi

 • Opettaja: Sabine Vilponen

Am Ende dieses Kurses werden Sie Ihr mündliches und schriftliches Deutsch etwas verbessert, Ihren Wortschatz auf unterem Mittelstufenniveau aktiviert und erweitert sowie Ihr Hörverständnis trainiert haben. 

Opetus ma klo 17:30 alken Tapiolassa (Itätuulenpiha 1) ja verkko-opetuksena.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 • Opettaja: Sabine Vilponen

Broaden your active vocabulary by talking on various topics in small groups, but also review grammar and train your writing skills. We do a lot of pair and group work. The topics in autumn centre around science in action and endangered species. In grammar, we will review the passive and some modal verbs. 

Lessons on Wednesdays at 15:15 in Tapiola (Itätuulenpiha 1) and online

More information and enrolment at Ilmonet.fi

 • Opettaja: Sabine Vilponen

This course is designed to help you develop your communication skills in English at intermediate level. You will get plenty of possibilities to broaden your active vocabulary, talk on various topics in small groups, but also train your grammar and writing skills. Build your confidence to communicate in English with a balance of grammar, vocabulary, pronunciation and skills development. 

Lessons on Thursdays at 17:30 in Leppävaara (Komentajankatu 5) and online

More information and enrolment at Ilmonet.fi

 • Opettaja: Sabine Vilponen

Vahvista japanin partikkelien osaamistasi ja huomaa mitä eri mielikuvia ne sisältävät! 

Tällä kurssilla lähestymmekin japanin partikkeleita niiden sisältämien mielikuvien pohjalta. Partikkelien mielikuvien ymmärtäminen auttaa sinua paremmin hahmottamaan, miksi tiettyjen sanojen kanssa valitaan tietty partikkeli tai miten vaihtoehtoiset partikkelit muuttavat lauseen merkitystä. Kurssilla harjoittelemme seuraavien partikkelien käyttöä: NI, DE, E, O, WA, GA, MADE, KARA, TO. Kurssi sopii sinulle, jos kyseiset partikkelit ovat jo tulleet vastaan opinnoissasi.

Reaaliaikainen opetus Zoom-alustalla noin joka toinen viikko lauantaisin klo 12:30-14:15 (21.9., 5.10., 26.10. ja 9.11.2024). 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

 • Opettaja: Suvi Ilvonen

Opi lukemaan japania hiraganoilla kirjoitettuna sekä kertomaan yksinkertaisista itseen liittyvistä asioista. Kurssi sopii sinulle, jos japani on sinulle täysin uusi kieli tai jos haluat kerrata perusasioita. 

Opetus maanantaisin klo 17.30-19.00 Zoomissa syksyllä 2024.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

 • Opettaja: Suvi Ilvonen

Teemme monipuolisesti erilaisia harjoituksia oppitunnilla: kuunteluita, suullisia harjoituksia ja luku- ja käännösharjoituksia. Kurssin jälkeen osaat ajan keston ilmaisuja,  kulkemiseen liittyviä ilmaisuja sekä kysyä ja neuvoa reitin ja kysyä lupaa.

Opetus ma 2.9. klo 19:15 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 

 • Opettaja: Suvi Ilvonen

Kurssin jälkeen osaat toimia arkielämän viestintätilanteissa, kuten asioida kahvilassa, kertoa itsestäsi ja sopi tapaamisesta. Osaat esittää yksinkertaisia kysymyksiä, sanontoja ja lauseita. 

Opetus ke 8.5 klo 17:30 alkaen verkko-opetuksena.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 • Opettaja: Mirja Piiroinen

Kurssin tavoitteena on tuottaa iloa oppia viestimään itseään kiinnostavista sisällöistä ja huomata ymmärtävänsä kieltä yhä paremmin. Kurssilla palautamme mieleen erityisesti masu-desu-tyylillä esitettyjen lauseiden perusrakenteiden monimutkaiset partikkelivalinnat. Ensin palautamme mieleen lauserakenteet. Tämän jälkeen katsomme, kuuntelemme tai luemme keskusteluesimerkkejä eri aineistoista ja teemme harjoituksia opittua hyödyntäen.

Opetus ma 22.4 klo 17:30 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 

 • Opettaja: Virpi Serita

After the course students will have increased their lexicon in relation to wide-ranging current topics and global issues, have activated their passive English linguistic skills and brushed-up their pronunciation by following the example of a British accent (received pronunciation). Depending on the group, we can also include some short grammar exercises to jog our memory on some English syntax.

Lessons on Mondays at 17:30 online

More information and enrolment at Ilmonet.

 • Opettaja: Henry Rawstorne

Kurssilla palautamme mieleen aluksi perustyylin rakenteet erityyppisissä lauseissa, minkä jälkeen tarkastelemme monimutkaisempia rakenteita, joissa ne esiintyvät sisältäen mm. mielipiteitä ja erilaisia lauseliitoksia. Kertaamme myös lauserakenteet, minkä jälkeen katsomme, kuuntelemme tai luemme keskusteluesimerkkejä eri aineistoista ja teemme harjoituksia opittua hyödyntäen.

Opetus to 25.04. klo 17:30 alkaen verkko-opetuksena.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 • Opettaja: Virpi Serita

Tämä lyhytkurssi parantaa valmiuksiasi viestiä erilaisissa työelämän puhetilanteissa englanniksi. Harjoittelemme yhdessä keskustelemaan erilaisista aiheista, laajennamme sanavarastoa, aktivoimme passiivista sanastoa ja nautimme hauskoista keskusteluista pareittain tai pienryhmissä.  Aihepiireinämme ovat mm. keskustelut, neuvottelut, väittelyt sekä valitusten tekemiset.

Opetus ke 10.04. klo 19:00 - 20:30 alkaen verkko-opetuksena.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.  

 • Opettaja: Kristiina St.Croix

Kurssin jälkeen osaat kohteliaalla japanin kielellä palvella asiakkaita ravintolassa, opastaa japanilaisia turisteja julkisten liikennevälineiden käytössä sekä ottaa vastaan yksinkertaisia japaninkielisiä työpuheluita ja tehdä niistä muistiinpanoja. Aihepiirimme ovat mm. asiakaspalvelu ravintolassa, opastaminen ja toimiminen japaninkielisessä työympäristössä. Harjoittelemme tyypillisiä puhetilanteita pareittain ja pienryhmissä, jolloin saat välittömästi henkilökohtaista palautetta ja hienosäätöä.

Opetus ke 17.4. klo 17:30 alkaen verkko-opetuksena.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 

 • Opettaja: Ryo Umeda

Kurssin jälkeen osaat keskustella arjen yksinkertaisista asioista lyhyillä lauseilla sekä reagoida puhetilanteissa sopivalla tavalla. Ranskan keskustelukurssi, jolla harjoittelemme ranskan perusrakenteiden käyttöä eri aihepiireillä jokaisella kurssikerralla ja vahvistamme siten kykyä puhua kieltä. Keskustelemme mm. Ranskan alueista, kulttuurista, luonnosta ja ostoksista. 

Opetus to klo 11:45 alkaen Tapiolassa (Omnia Itätuulenpiha 1).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä. 

Kurssin pääpaino on rennossa jutustelussa englanniksi sellaisen sanavaraston avulla, minkä olet jo omannut. Kurssin käytyäsi sinulla on paremmat valmiudet ilmaista itseäsi englanniksi tavallisissa arkipäivän tilanteissa ja matkoilla. Kurssin tavoitteena on madaltaa puhekynnystä, aktivoida passiivista sanavarastoa sekä oppia keskustelemaan englanniksi jännittämättä ja mahdollisimman sujuvasti. 

Opetus to 4.4. klo 16:15 alkaen verkko-opetuksena.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Ilmonetissä.

 

 • Opettaja: Kristiina St.Croix

Kurssi tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja lukuisia puheharjoituksia. Kielen opiskelun ohella tutustumme myös saksankielisten maiden kulttuuriin sekä ihmisten arkielämään. Kurssin jälkeen osaat toimia arkielämän viestintätilanteissa - keskustella ruokaillessasi, kertoa suomalaisista ruoista, asioida kaupunkilomalla ja vaateostoksilla. Osaat kertoa jokapäiväisistä sekä itsellesi tärkeistä asioista ym. tilanteissa käyttäen yksinkertaisia lauserakenteita ja konkreettista sanastoa.

Opetus to 14.3. klo 17:00 alkaen verkko-opetuksena. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Ilmonetissä

 • Opettaja: Monika Hotanen

The aim of this online course on intermediate level is that you gain some confidence with your writing and speaking skills in workplace context. Politeness and customer service is our main focus. At the end of this course, you can write an appropriate work-related email and a letter of complaint. You can respond to complaints politely. If you are unsure if B1–B2 is the correct level for you, please do the free online level test given in the links below.

Lessons on Mondays at 19:15 online

More information and enrolment at Ilmonet