Moodle tiedote 1.12.2021

Moodle tiedote 1.12.2021

Pete Stockley -
Vastausten määrä: 0

Moodlen 2020 ja 2021 kehitysten palaute / Moodle 2020 and 2021 development feedback

Omnian Moodle kehitystiimi pyytää teiltä:

  • Palautteesi vuosien 2020 ja 2021 kehittämisestä.
  • Tulevia parannusehdotuksiasi

Palautelomake

 

In English

Omnia’s Moodle development teams requests from you:

  • Feedback on Moodle's development during 2020 and 2021.
  • Future development ideas.

Feedback form (Finnish)

  

Moodle -mobiilisovelluksesta esto / Moodle mobile application prevention

Hyvä omnialainen opettaja ja opiskelija!

Mobiiliystävällisyystestauksessa on varmistettu, että Moodlen mobiilisovellus ei tue kirjautumista eikä useita työkaluja (Poodll, h5p jne.) Omnian Moodlessa.

Turhautumisen tai Moodlen mobiilisovelluksen käyttövaikeuksien välttämiseksi Omnian Moodle-ympäristö ei ole enää käytettävissä Moodlen mobiilisovelluksen kautta 03.01.2022 lähtien.

Omnian Moodle on jatkossakin käytettävissä ja sitä tuetaan ajantasaisilla mobiili internetselaimilla.

 

In English:

Dear Omnia teachers and students!

Mobile-friendliness testing has verified that the Moodle mobile app does not support Office 365 login nor multiple tools (Poodll, h5p, etc) in Omnia's Moodle. 

To prevent frustration or difficulties using the Moodle mobile app, Omnia's Moodle environment will no longer be available via the Moodle mobile app from 03.10.2022 onwards.

Omnia's Moodle will continue to be available and supported via up-to-date mobile internet browsers.

 

Jätä tyhjät arvosanat –oletuksena pois päältä / Exclude empty grades – off by default

03.01.2022 lähtien, kurssien arviointikirjan asetukset muutetaan niin, että jatkossa arviointikirja huomioi puuttuvat arvosanat (tekemättömät arvioitavat aktiviteetit) minimiarvosanoina.  Arviointikirjan asetus muutetaan, jotta arviointikirja antaa opettajalle todellisen opiskelijan kokonaisarvioinnista. Jos tätä asetusta on muutettava olemassa työtiloissa, lue tämä ohje.

 

In English

From  03.01.2022, the settings for courses' grade reports will be changed so that in the future the grade reports will take missing grades (unfinished assessable activities) into account as minimum grades. This change will give the teacher a true picture of the student's overall assessment. If this setting needs to be changed for an existing course, click here to read this guide (Finnish).