Moodle hostaus päivitys - Moodle hosting updates

Moodle hostaus päivitys - Moodle hosting updates

by Pete Stockley -
Number of replies: 0

This message in English below.

Moodlen hostaus palvelu ovat ilmoittanut seuraava päivityksestä:

  • Suoritamme palvelinympäristön uuden version vaatimia esivalmisteluja yhteistyössä palveluntarjoajamme kanssa.
  • Osa virtuaalipalvelimista joudutaan käynnistämään uudelleen ja tämä aiheuttaa kyseisen palvelimen palveluihin noin 10-15 minuutin käyttökatkon, jotta saamme tarvittavat komponentit käyttöön.
  • Työt tehdään iltaisin kello 22:00-24:00 välisenä aikana ja ne aloitetaan maanantaina 24.08.2020 klo 22:00. Päivitystöitä suoritetaan tulevina päivinä/viikkoina kunnes ne ovat saatu valmiiksi.
  • Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.


The Moodle hosting provider has announced the following updates:

  • We are making necessary updates to the server environment.
  • Some of the servers will need to be restarted and this will cause a 10-15 minute period of downtime where Moodle will be offline.
  • The preperation work will occur in the evenings between 22:00 and 24:00. The update downtime will occur on Monday 24.08.2020 at 22:00.
  • Apologies for the disruption.