Ruotsin kieli arjessani (RUB102), Opintojakso 2

Moduulin tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käyttämään ruotsia rohkeasti ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa.

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa kertoa ruotsiksi omasta elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäristöstään eri tilanteissa erilaisia viestintäkanavia käyttäen
  • kehittää keskustelu- ja kuuntelutaitojaan ruotsiksi
  • kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä osaamisensa arvioinnin taitoja.