TÄMÄ KURSSI ON VERKKOTAPAAMISELLA JA VERTAISTUELLA AIKATAULUTETTU VERSIO MOTIVOINTI, VERKKOLÄSNÄOLO JA VUOROVAIKUTUS -kurssista. Kurssilla on 3 tapaamista verkossa.

Verkko- ja etäoppimisen prosessi vaatii opettajalta erilaisia taitoja kuin lähiopetus. Koulutusosiossa tutustut verkko-ohjauksen eri muotoihin, joissa opiskelijoiden motivointi, verkkoläsnäolo ja vuorovaikutus ovat keskeisessä asemassa. Opit suunnittelemaan verkko-oppimisen prosessia ja reflektoit erilaisia toteutusvaihtoehtoja omassa opetuksessasi. 

  • Opettaja: Esko Lius