TÄMÄ KURSSI ON NONSTOP-VERSIO MOTIVOINTI, VERKKOLÄSNÄOLO JA VUOROVAIKUTUS -kurssista. Kurssilla opiskelet ITSENÄISESTI.


Verkko- ja etäoppimisen prosessi vaatii opettajalta erilaisia taitoja kuin lähiopetus. Koulutusosiossa tutustut verkko-ohjauksen eri muotoihin, joissa opiskelijoiden motivointi, verkkoläsnäolo ja vuorovaikutus ovat keskeisessä asemassa. Opit suunnittelemaan verkko-oppimisen prosessia ja reflektoit erilaisia toteutusvaihtoehtoja omassa opetuksessasi.

  • Opettaja: Taru Kekkonen