SoTen, PuhKin ja liiketoiminnan työelämälähtöiset YTOt (myös Workseed)

Workseed (PUHKI) ruotsin alkeet toteutuksen tenttitehtävät.

Liitä opiskelija tänne vain, jos hän on mukana Workseed-toteutuksessa.

Avainsanat:
YTO RUOTSI
PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA
WORKSEED
TENTTI