Tämä lääkehoidon täydennyskoulutus on tarkoitettu lähihoitajille Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten varhaiskasvatuksessa. Koulutuksella ylläpidetään ja vahvistetaan ammattitaitoa lääkehoitotehtävissä. Lääkehoidon toteutumisesta varhaiskasvatuksessa vastaavat ensisijaisesti lähihoitajat, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt.

 

  • Opettaja: Minna Richards
  • Opettaja: Katri Hemmilä
  • Opettaja: Piia Voutilainen