Osaamisen ajantasaisuuden arviointi tulee kyseeseen silloin kun opiskelijalla on jo aiempi arvosana tai todistus ko aineesta,

mutta se on vanhentunut (OPH:n ohjeistus ennen vuotta 2005). Tässä linkki OPH:n ohjeistukseen.

Linkki Työelämässä toimimisen osaamistavoitteisiin.