Espoon aikuislukion Moodle alustat

UE03v kurssilla tutustutaan eri maailmanuskontojen perinteisiin. Globalisoituvassa maailmassa eri uskontojen tuntemus on muodostunut yhä tärkeämmäksi. Uskontojen myytit, rituaalit ja yhteisöt muodostavat kulttuurin ytimen ja tämän ytimen tunteminen helpottaa kulttuurien ymmärtämistä.

UE05v kurssi vie opiskelijan Suomessa vaikuttavien uskontojen ja uskonnollisten liikkeiden äärelle. Kurssilla tutustutaan muinaissuomalisten maailmankuvaan ja kansanuskoon ja perehdytään kristinuskon historiaan ja nykypäivään Suomessa. Kurssi antaa myös kuvan suomalaisesta uskonnottomuudesta ja uskonnonvapaudesta maanosassamme. Lisäksi perehdytään uskonnollisten yhteisöjen muotoihin ja niiden suhteeseen valtioon.

Tämä on espanjalaisen ruokakultturin kurssi espanjan opiskelijoille. Kurssin suorittaminen edellyttää aiempia espanjan opintoja n. neljän lukiokurssin verran.

Tämä on Elämänkatsomustiedon 1. kurssi Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu, opetussuunnitelma 2016.

Syksystä 2021 alkaen on uusi verkko-opintojakso, Lops21. Tämän verkkokurssin voi suorittaa vain opiskelija, joka on sopinut siitä erikseen opon ja kurssin opettajan kanssa. Jos olet ennen 2021 aloittanut opiskelija, jolta puuttuu ET01 ja olet suorittanut ET02, ota yhteys opettajaan Jutta Väkeväinen ja suorita tämä verkkokurssi.


Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöiset uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaiset verkko-opintojaksot FY01Ver ja FY02Ver löydät täältä:

FY01Ver: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=8843

FY02Ver: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=8844

Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöisen uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen verkko-opintojakson FY03Ver löydät täältä: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=11261

Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöisen uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen verkko-opintojakson FY06Ver löydät täältä: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=11258

Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöisen uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen verkko-opintojakson FY04Ver löydät täältä: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=11260

Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöisen uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen verkko-opintojakson FY05Ver löydät täältä: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=11259
Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöisen uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen verkko-opintojakson FY07Ver löydät täältä: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=11257
Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöisen uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen verkko-opintojakson FY08Ver löydät täältä: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=11269

Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöiset uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaiset verkko-opintojaksot KE01Ver ja KE02Ver löydät täältä:

KE01Ver: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=8846

KE02Ver: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=8847

Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöisen uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen verkko-opintojakson KE03Ver löydät täältä: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=11268

Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöisen uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen verkko-opintojakson KE04Ver löydät täältä: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=11267