Espoon aikuislukion Moodle alustat

Tämä kurssi on A-ranskan 5.kurssi. Oppikirjana Voilà 5 kpl 6,7 ja Voilà 6 kpl 1 ja 2.

  • Opettaja: Irene Mecklin

Tähän kurssikuvaus

  • Opettaja: Irene Mecklin
  • Opettaja: Elina Collan

Välkommen till kurs RUB07!

Opintojaksolla toimii itserekisteröityminen. Et siis tarvitse kurssiavainta.

Ohjeet opintojakson suorittamiseksi löydät yhteenvedosta alta.

Opintojakson opettajana toimii Laura Ulvila (laura.ulvila@omnia.fi).

  • Opettaja: Laura Ulvila
  • Opettaja: Elina Collan

Hei, kurssi on auki kesän. Suoritukset pityää olla tehtyinä 15.8.24 mennessä. Lisenssejä jaan ensi viikon perjantaihin eli 7.6.24 saakka. Kesäopiskeluun liittyvä koe on syyskuun alussa. 

Täältä löydätte yo-kirjoitusten alustavat tulokset

  • Opettaja: Teemu Toivonen

ÄI03-kurssi on uuden, syksyllä 2016 käyttöön otetun lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetussunnitelman mukainen verkkokurssi. Oppimateriaalina on Otavan painettu Särmä-runkokirja ja vihko numero 3, vastaavat digikirjat tai molemmat: digikirjoissa oppimateriaalia on laajemmin kuin painetuissa kirjoissa. Koska painetun ja digitaalisen materiaalin sivunumerot eivät ole yhtenevät, on tehtäväosioissa viittauksia molempiin.   

Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden ja kielen kulttuurisiin merkityksiin, erityisesti kaunokirjallisuuden lajeihin erittelemällä ja tulkitsemalla käsittein ja tekstuaalisin keinoin kaunokirjallisuutta. Kurssin aikana myös luetaan jokin kokoelmateos. 

  • Opettaja: Katri Santala

Opintojaksolla opiskelija

 • syventää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan 

• opiskelee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja 

• monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen

 • oppii ymmärtämään kirjallisuuden monitulkintaisuutta.

Tämä on lukion opetussuunnitelma 2021 (LOPS21) mukainen kurssi.

 

  • Opettaja: Sari Pohjonen

Opinto-ohjauksen oppimateriaalin tavoitteena on tukea sinua, joka aloitat opiskelun aikuislukiossa tai jatkat lukio-opintoja. Samoin antaa abivaiheessa tarvittavia tietoja ja ohjata sinua kohti jatko-opintoja ja urasuunnittelua.