Espoon aikuislukion Moodle alustat

 

TE01 Terveys voimavarana OPS 2021, 2 op

Opintojakson tehtävät suoritetaan verkossa, loppukoe on koululla Espoon aikuislukion tiloissa. Joissain tapauksissa etäkoe on mahdollinen, katso ohjeet tarkemmin kurssin sivuilta.

Opintojakso noudattaa vuoden 2021 opetussuunnitelmaa.

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukion opiskelija (status aktiivinen, ei esim. koulusta eronnut) ennen suorituksen aloittamista tai jatkaessasi keskenjäänyttä suoritusta, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen mieluiten Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Opintojaksossa luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä ja niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista.

Klikkaa itsesi sisään opintojakson kurssialueelle (itserekisteröitymisen kautta) ja lue lisää!

T: Ope Anna Bono

anna.bono@omnia.fi

,hevonen

 

 

TE02Ver Terveys ja ympäristö OPS 2021, 2 op

Opintojakson tehtävät ovat verkon kautta suoritettavissa, joten voit tehdä suorituksen täysin ajasta ja paikasta riippumatta, ainoastaan loppukoe on koululla (etäkoe mahdollinen rajatuissa tapauksissa, katso tarkemmin kurssin sivuilta). Voit aloittaa milloin vain ja jatkaa kesken jäänyttä suoritusta vuoden kuluessa aloittamisesta.

Opintojakso noudattaa vuoden 2021 opetussuunnitelmaa. Ennen opintojakson suorittamista on hyvä käydä opintojakso TE01Ver (OPS 2021) Kurssi: TE01Ver Terveys voimavarana verkko-opintojakso, OPS 2021 (omnia.fi). Pohjatietoja et silti välttämättä tarvitse.

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukion opiskelija (status aktiivinen) ennen suorituksen aloittamista tai jatkaessasi keskenjäänyttä suoritusta, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen mieluiten  Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Opintojaksossa pohditaan terveyteen liittyvää tietoa, tutkimusta, ympäristön vaikutusta terveyteen, sekä päihteitä ja muita riippuvuuksia.

Tarvitset oppikirjan Lukion Syke 2, terveys ja ympäristö (2021, Edita) tai vastaavan, LOPS2021 oppikirjan.

Klikkaa itsesi sisään opintojakson kurssialueelle (itserekisteröitymisen kautta) ja lue lisää!

T: Ope Anna Bono

anna.bono@omnia.fi

 

 

 

 

TE03Ver Terveys ja yhteiskunta, OPS 2021 (2op)

Tarvitset kurssikirjan SYKE 3: Terveys ja yhteiskunta (Edita 2022), tai vastaavan.

Opintojakson tehtävät ovat Moodlen verkkosivuilla, vain loppukoe tehdään koululla. Erityistapauksissa etäkoe mahdollinen, katso ohjeet tarkemmin Aloita tästä-laatikosta. Tehtäviä saa tehdä omassa tahdissa, hyvä suoritusvauhti on 1(–2 jaksoa), noin 7 viikkoa. Jos olet valmistumassa tai osallistumassa YO-kirjoituksiin katso itseäsi koskevat tehtävien ja kokeen aikataulut opintojakson (kurssin) etusivulta.

Opettaja ohjaa ja korjaa tehtäviä / kokeita koulun työpäivien aikana jaksoissa 1. - 5. Kurssia voi suorittaa myös kesällä.

Tarkempaa tietoa saat kurssille rekisteröidyttyäsi kurssin verkkosivuilta.

Voit itse rekisteröityä kurssille: klikkaa itsesi sisään kurssialueelle. Itserekisteröityminen ei sido sinua vielä mihinkään.

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukiossa kirjoilla oleva opiskelija ennen opintojakson suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Tervetuloa opiskelemaan terveystietoa verkossa!

Opettaja: Anna Bono (etunimi.sukunimi@omnia.fi)

-----

 

Opintojaksossa TE03 Terveys ja yhteiskunta ohjataan tarkastelemaan laajasti terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisia kehityslinjoja sekä tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassa. Tehtävänä on avata keskeisiin tarttumattomiin ja tartuntatauteihin liittyviä tekijöitä sekä tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle. Olennaista on myös perehtyä terveyteen ja sairauksiin liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä globaaleihin terveyshaasteisiin

 

Keskeiset sisällö

Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy eri aikakausina

 • terveyskäsityksiä ja sairauksien selitysmalleja 

• keskeisiä väestöjen terveyteen vaikuttaneita yhteiskunnallisia, tieteeseen ja teknologiaan liittyviä tekijöitä

 • tulevaisuuden terveyshaasteita ja mahdollisuuksia 

Sairaudet ja hoito 

• epidemiologinen siirtymä, keskeiset tarttumattomat ja tartuntataudit 

• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja käyttäminen 

• itsehoito ja omahoito 

Eettiset kysymykset 

• eettisen analysoinnin näkökulmia: hyveet, seuraukset, oikeudet, velvollisuudet, motiivit, arvot ja normit

 • keskeisiä terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, kuten hedelmöityshoidot, abortti, elintapoihin liittyvä vapaus ja vastuu, seulonnat, geeniteknologia, eutanasia 

 • terveydenhuollon eettiset periaatteet, potilaan oikeudet, priorisointi 

• terveys ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti sekä niihin vaikuttaminen

 

 

Tämä kurssi on poistettu käytöstä. Nykyinen kurssi on nimeltään Te04 2021.

  • Opettaja: Tuomas Tuovila
  • Opettaja: Jorma Hollstein

UE03v kurssilla tutustutaan eri maailmanuskontojen perinteisiin. Globalisoituvassa maailmassa eri uskontojen tuntemus on muodostunut yhä tärkeämmäksi. Uskontojen myytit, rituaalit ja yhteisöt muodostavat kulttuurin ytimen ja tämän ytimen tunteminen helpottaa kulttuurien ymmärtämistä.

  • Opettaja: Jorma Hollstein

UE05v kurssi vie opiskelijan Suomessa vaikuttavien uskontojen ja uskonnollisten liikkeiden äärelle. Kurssilla tutustutaan muinaissuomalisten maailmankuvaan ja kansanuskoon ja perehdytään kristinuskon historiaan ja nykypäivään Suomessa. Kurssi antaa myös kuvan suomalaisesta uskonnottomuudesta ja uskonnonvapaudesta maanosassamme. Lisäksi perehdytään uskonnollisten yhteisöjen muotoihin ja niiden suhteeseen valtioon.

  • Opettaja: Jorma Hollstein
  • Opettaja: Jorma Hollstein
  • Opettaja: Jorma Hollstein

Tämä on espanjalaisen ruokakultturin kurssi espanjan opiskelijoille. Kurssin suorittaminen edellyttää aiempia espanjan opintoja n. neljän lukiokurssin verran.

  • Opettaja: Irene Mecklin
  • Opettaja: Laura Pihala
  • Opettaja: Laura Pihala