Espoon aikuislukion Moodle alustat

VÄLKOMMEN TILL WEBBKURS RUB103ver! 😀

Otathan heti yhteyttä, jos on jotakin epäselvää!

Muistathan myös seuraavat ohjeet:

Kaikki opintojaksoon kuuluvat tehtävät on suoritettava VIIKKO ENNEN KOEVIIKON ALKUA.

Pelkkä kurssin tehtävien tekeminen verkkokurssilla ei takaa automaattisesti kurssin läpäisyä, vaan erillisessä kurssikokeessa testataan kurssissa vaadittavien asioiden hallintaa ja sen mukaan annetaan arviointi. Lukiossa on kielissä käytössä 50% arviointitaulukko.

Kurssikoe on sähköinen, tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen tai tabletin ja siihen sopivat ja testatut kuulokkeet. Kokeeseen kuuluu kuuntelu- ja videotehtäviä. Kokeet pidetään pääsääntöisesti Tapiolassa.

HENKILÖLLISYYSTODISTUS MUKAAN KOKEESEEN!

Kun kaikki tehtävät on suoritettu ilmoittaudutaan kokeeseen opettajalle henkilökohtaisesti Wilman kautta VIIKKO ENNEN KOEVIIKON ALKUA.

Kolmas opintojakso kertaa 1 ja 2 moduuleissa opittua sekä vahvistaa tekstin lukemisen taitoa. Opit kertomaan Suomesta ja suomalaisuudesta ruotsiksi sekä tutustut ruotsinkieliseen Suomeen.

Saat tietoa pohjoismaisesta kulttuurista ja sen vaikuttajista sekä opit kertomaan suhteestasi kulttuurin eri aloihin. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat monitieteinen ja luova osaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen.


Opettajan yhteystiedot:

elina.collan@omnia.fi

p. 0401267648
VÄLKOMMEN TILL WEBBKURS RUB104ver! 😀

Otathan heti yhteyttä, jos on jotakin epäselvää!

Muistathan myös seuraavat ohjeet:

Kaikki opintojaksoon kuuluvat tehtävät on suoritettava VIIKKO ENNEN KOEVIIKON ALKUA.

Pelkkä kurssin tehtävien tekeminen verkkokurssilla ei takaa automaattisesti kurssin läpäisyä, vaan erillisessä kurssikokeessa testataan kurssissa vaadittavien asioiden hallintaa ja sen mukaan annetaan arviointi. Lukiossa on kielissä käytössä 50% arviointitaulukko.

Kurssikoe on sähköinen, tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen tai tabletin ja siihen sopivat ja testatut kuulokkeet. Kokeeseen kuuluu kuuntelu- ja videotehtäviä. Kokeet pidetään pääsääntöisesti Tapiolassa.

HENKILÖLLISYYSTODISTUS MUKAAN KOKEESEEN!

Kun kaikki tehtävät on suoritettu ilmoittaudutaan kokeeseen opettajalle henkilökohtaisesti Wilman kautta VIIKKO ENNEN KOEVIIKON ALKUA.

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija harjoittaa ruotsia keskittyen viestinnän kannalta olennaisiin asioihin ja kehittää tekstin lukemisen taitoa.

Tutustutaan Islantiin ja harjoitellaan kertomaan asumisesta ja elämisestä erilaisissa ympäristöissä. Pohditaan elämää ohjaavia arvoja ja opitaan kertomaan moninaisuudesta ja maahanmuutosta.


Opettajan yhteystiedot:

elina.collan@omnia.fi

p. 0401267648


VÄLKOMMEN TILL WEBBKURS RUB105ver! 😀


Otathan heti yhteyttä, jos on jotakin epäselvää!

Muistathan myös seuraavat ohjeet:

Kaikki opintojaksoon kuuluvat tehtävät on suoritettava VIIKKO ENNEN KOEVIIKON ALKUA.

Pelkkä kurssin tehtävien tekeminen verkkokurssilla ei takaa automaattisesti kurssin läpäisyä, vaan erillisessä kurssikokeessa testataan kurssissa vaadittavien asioiden hallintaa ja sen mukaan annetaan arviointi. Lukiossa on kielissä käytössä 50% arviointitaulukko.

Kurssikoe on sähköinen, tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen tai tabletin ja siihen sopivat ja testatut kuulokkeet. Kokeeseen kuuluu kuuntelu- ja videotehtäviä. Kokeet pidetään pääsääntöisesti Tapiolassa.

HENKILÖLLISYYSTODISTUS MUKAAN KOKEESEEN!

Kun kaikki tehtävät on suoritettu ilmoittaudutaan kokeeseen opettajalle henkilökohtaisesti Wilman kautta VIIKKO ENNEN KOEVIIKON ALKUA.

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
  • pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen
  • tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Opettajan yhteystiedot:

elina.collan@omnia.fi

p. 0401267648


Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja opetellaan lukemaan niitä niiden vaatimilla lukutavoilla. Jakson keskeisiä tekstilajeja ovat muun muassa uutien, artikkeli, kolumni ja blogikirjoitus. Lisäksi harjoitellaan oman tekstin tuottamista toisen tekstin pohjalta. Kielen asioista keskitytään verbioppiin, erityisesti verbien taivutukseen.

Tämä Moodle-pohja on tehty malliksi uuteen Moodleen.

Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana.

Testi_Nina Turunen

TE01 Terveys voimavarana OPS 2021, 2 op

Opintojakso on kokonaan verkon kautta suoritettavissa, joten voit tehdä suorituksen täysin ajasta ja paikasta riippumatta, loppukoe mukaan lukien. Voit aloittaa milloin vain ja jatkaa kesken jäänyttä suoritusta vuoden kuluessa aloittamisesta.

Opintojakso noudattaa vuoden 2021 opetussuunnitelmaa.

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukion opiskelija (status aktiivinen, ei esim. koulusta eronnut) ennen suorituksen aloittamista tai jatkaessasi keskenjäänyttä suoritusta, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen mieluiten Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Opintojaksossa luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä ja niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista.

Klikkaa itsesi sisään opintojakson kurssialueelle (itserekisteröitymisen kautta) ja lue lisää!

T: Ope Anna Bono

anna.bono@omnia.fi

,hevonen

TE02Ver Terveys ja ympäristö OPS 2021, 2 op

Opintojakso on kokonaan verkon kautta suoritettavissa, joten voit tehdä suorituksen täysin ajasta ja paikasta riippumatta, loppukoe mukaan lukien. Voit aloittaa milloin vain ja jatkaa kesken jäänyttä suoritusta vuoden kuluessa aloittamisesta.

Opintojakso noudattaa vuoden 2021 opetussuunnitelmaa. Ennen opintojakson suorittamista on hyvä käydä opintojakso TE01Ver (OPS 2021) Kurssi: TE01Ver Terveys voimavarana verkko-opintojakso, OPS 2021 (omnia.fi). Pohjatietoja et silti välttämättä tarvitse.

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukion opiskelija (status aktiivinen) ennen suorituksen aloittamista tai jatkaessasi keskenjäänyttä suoritusta, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen mieluiten  Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Opintojaksossa pohditaan terveyteen liittyvää tietoa, tutkimusta, ympäristön vaikutusta terveyteen, sekä päihteitä ja muita riippuvuuksia.

Tarvitset oppikirjan Lukion Syke 2, terveys ja ympäristö (2021, Edita) tai vastaavan.

Klikkaa itsesi sisään opintojakson kurssialueelle (itserekisteröitymisen kautta) ja lue lisää!

T: Ope Anna Bono

anna.bono@omnia.fi


TE03Ver Terveys ja yhteiskunta, OPS 2021 (2op)

Tarvitset kurssikirjan SYKE 3: Terveys ja yhteiskunta (Edita 2022), tai vastaavan.

Opintojakson tehtävät ja koe ovat Moodlen verkkosivuilla. Tehtäviä saa tehdä omassa tahdissa, hyvä suoritusvauhti on 1(–2 jaksoa), noin 7 viikkoa. Jos olet valmistumassa tai osallistumassa YO-kirjoituksiin katso itseäsi koskevat tehtävien ja kokeen aikataulut opintojakson (kurssin) etusivulta.

Opintojakso arvostellaan tehtävien ja koesuorituksen perusteella.

Opettaja ohjaa ja korjaa tehtäviä / kokeita koulun työpäivien aikana jaksoissa 1. - 5. Kurssia voi suorittaa myös kesällä.

Tarkempaa tietoa saat kurssille rekisteröidyttyäsi kurssin verkkosivuilta.

Voit itse rekisteröityä kurssille: klikkaa itsesi sisään kurssialueelle. Itserekisteröityminen ei sido sinua vielä mihinkään.

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukiossa kirjoilla oleva opiskelija ennen opintojakson suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Tervetuloa opiskelemaan terveystietoa verkossa!

Opettaja: Anna Bono (etunimi.sukunimi@omnia.fi)

-----

Opintojaksossa TE03 Terveys ja yhteiskunta ohjataan tarkastelemaan laajasti terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisia kehityslinjoja sekä tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassa. Tehtävänä on avata keskeisiin tarttumattomiin ja tartuntatauteihin liittyviä tekijöitä sekä tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle. Olennaista on myös perehtyä terveyteen ja sairauksiin liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä globaaleihin terveyshaasteisiin

Keskeiset sisällö

Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy eri aikakausina

 • terveyskäsityksiä ja sairauksien selitysmalleja 

• keskeisiä väestöjen terveyteen vaikuttaneita yhteiskunnallisia, tieteeseen ja teknologiaan liittyviä tekijöitä

 • tulevaisuuden terveyshaasteita ja mahdollisuuksia 

Sairaudet ja hoito 

• epidemiologinen siirtymä, keskeiset tarttumattomat ja tartuntataudit 

• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja käyttäminen 

• itsehoito ja omahoito 

Eettiset kysymykset 

• eettisen analysoinnin näkökulmia: hyveet, seuraukset, oikeudet, velvollisuudet, motiivit, arvot ja normit

 • keskeisiä terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, kuten hedelmöityshoidot, abortti, elintapoihin liittyvä vapaus ja vastuu, seulonnat, geeniteknologia, eutanasia 

 • terveydenhuollon eettiset periaatteet, potilaan oikeudet, priorisointi 

• terveys ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti sekä niihin vaikuttaminen