Espoon aikuislukion Moodle alustat

Opetushenkilöstön perehdytys Moodlen käyttöön

Aikuisten perusopetuksen valinnainen tietotekniikan kurssi.

VÄLKOMMEN TILL WEBBKURS RUB101ver! 😀


Otathan heti yhteyttä, jos on jotakin epäselvää!

Muistathan myös seuraavat ohjeet:

Kaikki opintojaksoon kuuluvat tehtävät on suoritettava VIIKKO ENNEN KOEVIIKON ALKUA.

Pelkkä kurssin tehtävien tekeminen verkkokurssilla ei takaa automaattisesti kurssin läpäisyä, vaan erillisessä kurssikokeessa testataan kurssissa vaadittavien asioiden hallintaa ja sen mukaan annetaan arviointi. Lukiossa on kielissä käytössä 50% arviointitaulukko.

Kurssikoe on sähköinen, tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen tai tabletin ja siihen sopivat ja testatut kuulokkeet. Kokeeseen kuuluu kuuntelu- ja videotehtäviä. Kokeet pidetään pääsääntöisesti Tapiolassa.

HENKILÖLLISYYSTODISTUS MUKAAN KOKEESEEN!

Kun kaikki tehtävät on suoritettu ilmoittaudutaan kokeeseen opettajalle henkilökohtaisesti Wilman kautta VIIKKO ENNEN KOEVIIKON ALKUA.

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

  • tunnistaa olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan
  • rohkaistuu käyttämään ruotsin taitoaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa painottaen suullista viestintää
  • kehittää omia opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan ja löytää itselle sopivia työtapoja
  • pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B1.1
  • Ruotsin opintojaksolla 1 opit siis kertomaan omasta itsestäsi ja elämästäsi ruotsiksi. Pohdit myös kieli-identiteettiäsi luomalla oman kieliprofiilin sekä ruotsin kieleen että muihinkin opiskelemiisi kieliin. 

Opettajan yhteystiedot:

elina.collan@omnia.fi

p. 0401267648VÄLKOMMEN TILL WEBBKURS RUB102ver! 😀

Otathan heti yhteyttä, jos on jotakin epäselvää!

Muistathan myös seuraavat ohjeet:

Kaikki opintojaksoon kuuluvat tehtävät on suoritettava VIIKKO ENNEN KOEVIIKON ALKUA.

Pelkkä kurssin tehtävien tekeminen verkkokurssilla ei takaa automaattisesti kurssin läpäisyä, vaan erillisessä kurssikokeessa testataan kurssissa vaadittavien asioiden hallintaa ja sen mukaan annetaan arviointi. Lukiossa on kielissä käytössä 50% arviointitaulukko.

Kurssikoe on sähköinen, tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen tai tabletin ja siihen sopivat ja testatut kuulokkeet. Kokeeseen kuuluu kuuntelu- ja videotehtäviä. Kokeet pidetään pääsääntöisesti Tapiolassa.

HENKILÖLLISYYSTODISTUS MUKAAN KOKEESEEN!

Kun kaikki tehtävät on suoritettu ilmoittaudutaan kokeeseen opettajalle henkilökohtaisesti Wilman kautta VIIKKO ENNEN KOEVIIKON ALKUA.

Moduulin tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käyttämään ruotsia rohkeasti ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa.

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa kertoa ruotsiksi omasta elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäristöstään eri tilanteissa erilaisia viestintäkanavia käyttäen
  • kehittää keskustelu- ja kuuntelutaitojaan ruotsiksi
  • kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä osaamisensa arvioinnin taitoja.

Opettajan yhteystiedot:

elina.collan@omnia.fi

p. 0401267648