Espoon aikuislukion Moodle alustat

GE02 Sininen planeetta        


Kurssi kertoo "miten maailma toimii", eli on hyvää yleistietoa aivan kaikille. GE02 tukee hyvin mm. biologian ja terveystiedon opintoja ja on erittäin suositeltava erityisesti biologian kirjoittajille.

Suoritus voidaan lukea OPS 2016 tai 2021 opetussuunnitelman mukaiseksi kurssiksi/opintojaksoksi. Sisällöt ovat yhtenevät.

Kurssi on suositeltavaa opiskella ennen GE01 kurssia Maailma muutoksessa, tai vaihtoehtoisesti samaan aikaan.

Kilkkaa itsesi sisään kurssialueelle itserekisteröitymisen kautta.

Kurssi on suoritettavissa verkon kautta kokonaisuudessaan ajasta ja paikasta riippumatta, loppukoe mukaan lukien.

Keskeiset sisällöt
 Maantieteellinen ajattelu
 • luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
 • luonnonmaantieteen tietolähteet ja niiden käyttö sekä luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmät
 Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt
 Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys
 • ilmakehän rakenne ja tuulet
 • sateet
 • meriveden liikkeet
 • sää ja sen ennustaminen
 • ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet
 Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot
 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
 • luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
 • arvokkaat luonnonmaisemat
 Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

Tervetuloa kurssille!

T: ope Kimmo

kimmo.johansson@omnia.fi

HUOM: tarkista että olet ilmoittautunut Espoon aikuislukion opiskelijaksi ennen kurssin suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Verkkokurssi GE03 Yhteinen maailma noudattaa vielä 2016 opetussuunnitelmaa, mutta voidaan lukea OPS 2021 GE03 opintojaksoksi. Sisällöt ovat yhtenevät.

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. väestö ja asutus, maa-, ja metsätalous, kalastus, teollisuus ja energia, liikenne, matkailu, alueelliset ytimet ja periferiat, kaupungistuminen, sekä kulttuurimaisemien tulkinta.

Oppikirja on Manner: Yhteinen maailma (2017) tai vastaava. Voit hankkia OPS 2021 oppikirjan sen ilmestyttyä.

Klikkaa itsesi sisään kurssialueelle itserekisteröitymisen kautta ja lue lisää,

Kurssi on kokonaisuudessaan suoritettavissa verkossa loppukoe mukaan lukien.

Tervetuloa kurssille!

T: ope

10.6. 2022 alkaen Kimmo Johansson kimmo.johansson@omnia.fi

HUOM: tarkista että olet ilmoittautunut Espoon aikuislukion opiskelijaksi ennen kurssin suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Lukion pakollinen kemian opintojakso KE01 nonstop-verkko-opintoina.

Lukion pakollinen kemian opintojakso KE02 nonstop-verkko-opintoina.

Lukion valinnainen kemian opintojakso KE03 nonstop-verkko-opintoina.

Lukion valinnainen kemian opintojakso KE04 nonstop-verkko-opintoina.

Lukion valinnainen kemian opintojakso KE05 nonstop-verkko-opintoina.
Lukion valinnainen kemian opintojakso KE06 nonstop-verkko-opintoina.

Espoon aikuislukion Erasmus+ KA1 liikkuvuushankkeen koulutusjaksojen kuvaukset ja materiaalit.