Espoon aikuislukion Moodle alustat

Lukion valinnainen fysiikan opintojakso FY03 nonstop-verkko-opintoina.

Lukion valinnainen fysiikan opintojakso FY04 nonstop-verkko-opintoina.

Lukion valinnainen fysiikan opintojakso FY05 nonstop-verkko-opintoina.

Lukion valinnainen fysiikan opintojakso FY06 nonstop-verkko-opintoina.

Lukion valinnainen fysiikan opintojakso FY07 nonstop-verkko-opintoina.

Lukion valinnainen fysiikan opintojakso FY08 nonstop-verkko-opintoina.

GE01v 

Opintojakso on kokonaan verkon kautta suoritettavissa, joten voit tehdä sen täysin ajasta ja paikasta riippumatta, loppukoe mukaan lukien.

Tarvitset oppikirjan, esim. Manner 1: Maailma muutoksessa, Otava 2016 / 2021, tai vastaavan (saa olla toisen kustantajan kirja).

GE01v noudattaa elokuun 2021 loppuun asti OPS 2016 sisältöjä ja muuttuu syyskuussa 2021 noudattamaan OPS 2021 sisältöjä. Käytännössä kurssi / opintojakso pysyy lähes samana, eli opinnot luetaan siihen opetussuunnitelmaan, jota opiskelija noudattaa. Katso ohjeet tarkemmin kurssin sivuilta.

Opintojaksolla tutustutaan maantieteeseen ja erilaisiin riskeihin, esimerkiksi maanjäristyksiin tai kasvihuoneilmiön voimistumiseen. Seuraamme ajankohtaisia uutisia riskeistä, pohdimme riskien syitä ja alueellista ilmenemistä sekä riskeihin varautumista ja ihmisen toiminnan vaikutusta riskeihin.

Opettaja suosittelee GE02 Sininen planeetta suorittamista ennen tätä opintojaksoa tai samanaikaisesti tämän kanssa (kurssilla/opintojaksolla Sininen planeetta käydään läpi mm. Maan sisärakenne joka on edellytys maanjäristysten hahmottamiselle, ilmakehän kerrokset jotka ovat oleellisia kasvihuoneilmiön ja otsonikerroksen ohenemisen yhteydessä ja vaikkapa tuulen syntymekanismi joka on taustalla myrskyjen ymmärtämiselle). Et kuitenkaan välttämättä tarvitse pohjatietoja.

Sekä GE01 että GE02 opintojaksot ovat suositeltavaa yleissivistystä ja tietoutta kaikille. Ymmärrys siitä miten maailma toimii ja millaisia riskejä voimme kohdata tukee esimerkiksi yhteiskunnallista päätöksentekoa, sekä biologian ja terveystiedon opintoja.

Klikkaa itsesi sisään Moodlen kurssialueelle itserekisteröitymisen kautta ja lue lisää,

Tervetuloa!

T: Kimmo Johansson

etunimi.sukunimi@omnia.fi

HUOM: tarkista että olet ilmoittautunut Espoon aikuislukion opiskelijaksi (ja että opiskelijastatuksesi on aktiivinen), muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

GE02 Sininen planeetta        


Kurssi kertoo "miten maailma toimii", eli on hyvää yleistietoa aivan kaikille. GE02 tukee hyvin mm. biologian ja terveystiedon opintoja ja on erittäin suositeltava erityisesti biologian kirjoittajille.

Suoritus voidaan lukea OPS 2016 tai 2021 opetussuunnitelman mukaiseksi kurssiksi/opintojaksoksi. Sisällöt ovat yhtenevät.

Kurssi on suositeltavaa opiskella ennen GE01 kurssia Maailma muutoksessa, tai vaihtoehtoisesti samaan aikaan.

Kilkkaa itsesi sisään kurssialueelle itserekisteröitymisen kautta.

Kurssi on suoritettavissa verkon kautta kokonaisuudessaan ajasta ja paikasta riippumatta, loppukoe mukaan lukien.

Keskeiset sisällöt
 Maantieteellinen ajattelu
 • luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
 • luonnonmaantieteen tietolähteet ja niiden käyttö sekä luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmät
 Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt
 Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys
 • ilmakehän rakenne ja tuulet
 • sateet
 • meriveden liikkeet
 • sää ja sen ennustaminen
 • ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet
 Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot
 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
 • luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
 • arvokkaat luonnonmaisemat
 Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

Tervetuloa kurssille!

T: ope Kimmo

kimmo.johansson@omnia.fi

HUOM: tarkista että olet ilmoittautunut Espoon aikuislukion opiskelijaksi ennen kurssin suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Verkkokurssi GE03 Yhteinen maailma noudattaa vielä 2016 opetussuunnitelmaa, mutta voidaan lukea OPS 2021 GE03 opintojaksoksi. Sisällöt ovat yhtenevät.

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. väestö ja asutus, maa-, ja metsätalous, kalastus, teollisuus ja energia, liikenne, matkailu, alueelliset ytimet ja periferiat, kaupungistuminen, sekä kulttuurimaisemien tulkinta.

Oppikirja on Manner: Yhteinen maailma (2017) tai vastaava. Voit hankkia OPS 2021 oppikirjan sen ilmestyttyä.

Klikkaa itsesi sisään kurssialueelle itserekisteröitymisen kautta ja lue lisää,

Kurssi on kokonaisuudessaan suoritettavissa verkossa loppukoe mukaan lukien.

Tervetuloa kurssille!

T: ope Kimmo Johansson kimmo.johansson@omnia.fi

HUOM: tarkista että olet ilmoittautunut Espoon aikuislukion opiskelijaksi ennen kurssin suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Lukion pakollinen kemian opintojakso KE01 nonstop-verkko-opintoina.

Lukion pakollinen kemian opintojakso KE02 nonstop-verkko-opintoina.