Espoon aikuislukion Moodle alustat

Opintojaksolla vahvistetaan asiakirjoittamisen taitoja sekä opitaan käyttämään yleiskieltä vivahteikkaasti ja kontekstiin sopivasti.

BI01 Elämä ja evoluutio

 

Opintojakso on syksyyn 2021 vuoden 2016 opetussuunnitelman mukainen, jonka jälkeen siirrytään vuoden 2021 opetussuunnitelmaan. Käytännössä kurssisisällöt pysyvät lähes samoina eli opinnot luetaan opiskelijan noudattaman opetussuunnitelman mukaisiksi opinnoiksi.

Tarvitset kurssikirjan BIOS 1 elämä ja evoluutio (2021), SanomaPro.

Opintojakson tehtävät ovat Moodlen verkkosivuilla. Tehtäviä saa tehdä omassa tahdissa, hyvä suoritusvauhti on 1(–2 jaksoa), noin 7 viikkoa. Jos olet valmistumassa tai osallistumassa YO-kirjoituksiin katso itseaäsi koskevat tehtävien ja kokeen aikataulut opintojakson (kurssin) etusivulta.

Opintojakso arvostellaan tehtävien ja koesuorituksen perusteella. Koe tehdään lähtökohtaisesti koululla.

Opettaja ohjaa ja korjaa tehtäviä / kokeita koulun työpäivien aikana jaksoissa 1. - 5. Kurssia voi suorittaa myös kesällä.

Tarkempaa tietoa saat kurssille rekisteröidyttyäsi kurssin verkkosivuilta.

Voit itse rekisteröityä kurssille: klikkaa itsesi sisään kurssialueelle. Itserekisteröityminen ei sido sinua vielä mihinkään.

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukiossa kirjoilla oleva opiskelija ennen opintojakson suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Tervetuloa opiskelemaan biologiaa!

Opettaja: Anna Bono (etunimi.sukunimi@omnia.fi)

 

BI02Ver Ekologian perusteet opintojakso

 

BI02v Ekologian perusteet on OPS 2021 mukainen ja on laajuudeltaan 1 op ("puolikas kurssi"). 

Jos tarvitset kokonaisen kurssin (niin kuin yleensä tarvitset!) tee siis myös BI03Ver. Kokonainen kurssi = 2op. Molemmat voi ja kannattaa suorittaa samaan aikaan. Tässä linkki  Kurssi: BI03Ver Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (OPS 2021) 1op (omnia.fi)

Opintojakson tehtävät suoritetaan verkossa, loppukoe koululla. Etäkoe mahdollinen opettajan kanssa erikseen sovittaessa tietyissä erityistapauksissa (esimekriksi opiskelijan asuessa ulkomailla).

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukion opiskelija (opiskelijastatus aktiivinen) ennen suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Ekologian perusteet kurssilla käydään läpi ekologian peruskäsitteistöä, aineiden kiertoa, energian virtausta, lajien välisiä suhteita ja erilaisia ekosysteemejä.

Klikkaa itsesi sisään kurssialueelle itserekisteröitymisen avulla ja lue lisää.

T: Ope Anna Bono
anna.bono@omnia.fi

 

 

BI03Ver Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin verkko-opintojakso

BI03Ver on OPS 2021 mukainen ja on laajuudeltaan 1 op ("puolikas kurssi"). Vanha kurssi BI02v (OPS 2016) vastaa siis uusia opintojaksoja BI02v & BI03v (OPS 2021), eli se on pilkottu kahteen osaan. Sisältö on muuttunut jonkin verran, mutta opinnot voidaan lukea molempiin opetussuunnitelmiin tarvittaessa.

Ennen tätä / samaan aikaan tämän opintojakson kanssa suorita Kurssi: BI02Ver Ekologian perusteet verkko-opintojakso (OPS 2021) 1 op (omnia.fi)

Opintojakson tehtävät ovat verkossa ja vapaassa aikataulussa suoiritettavissa. Kun olet tehnyt sekä BI02Ver että BI03Ver tehtävät, voit tehdä loppukokeen. Koe tehdään pääsääntöisesti koululla, etäkoe mahdollinen tietyissä tapauksissa, ks. tarkemmin kurssin sivuilta.

Myös mikäli tarvitset vain puolikkaan kurssin (1op), eli joko BI02 tai BI03, voi etäkoe olla mahdollinen - ota yhteyttä opettajaan mikäli tämä on kohdallasi ajankohtaista.

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukion opiskelija (opiskelijastatus aktiivinen) ennen suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin opintojaksolla käydään läpi mm. ilmastonmuutoksen, rehevöitymisen, happamoitumisen, haitallisten aineiden ja biodiversiteetin vähenemisen syitä ja vaikutuksia, sekä ratkaisukeinoja erilaisiin ympäristöongelmiin.

Klikkaa itsesi sisään kurssialueelle itserekisteröitymisen avulla ja lue lisää.

T: Ope Anna Bono
anna.bono@omnia.fi

 

Solu ja perinnöllisyys (BI04)

Kurssin tehtävät ovat verkon kautta suoritettavissa, joten voit tehdä ne täysin ajasta ja paikasta riippumatta. Loppukoe tehdään koululla Espoon aikuislukion tiloissa. Etäkoe mahdollinen poikkeustapauksissa, katso tarekmmin kurssin sivuilta.

Opettaja ohjaa kurssilla koulun työpäivinä jaksojen 1- 5. aikana.

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita.

Kurssin noudattaa vuoden 2021 opetussuunnitelmaa.

Tarvitset kurssikirjan BIOS 4: Solu ja perinnöllisyys, SanomaPro (LOPS 2021) tai vastaavan.

Klikkaa itsesi sisään kurssialustalle itserekisteröitymisen kautta. Kurssialustalla näet ohjeita ja kurssin sisältöjä sekä tehtäviä tarkemmin, itserekisteröityminen ei sido sinua mihinkään.

Pohjatietoja ei välttämättä tarvita, mutta on hyödyllistä käydä kurssi BI01v ennen tätä kurssia.

Tervetuloa kurssille!

Opettaja Anna Bono (anna.bono@omnia.fi)

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukion opiskelija ennen kurssin suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

Ihmisen biologia (BI05)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

Klikkaa itsesi sisään kurssialueelle itserekisteröitymisen kautta niin näet tarkemmin kurssin ohjeet, tehtävät ja sisällön.

Kurssin tehtävät ovat Moodlessa, vain loppukoe tehdään koululla Espoon aikuislukion tiloissa. Etäkoe mahdollinen erityistapauksissa, katso tarkemmin kurssin sivuilta.

Kurssi noudattaa 2021 opetussuunnitelmaa. Kurssi vastaa OPS 2016 opintojaksoa BI04 Ihmisen biologia.

Kurssille et välttämättä tarvitse pohjatietoja, mutta opiskelussa ovat avuksi pohjatietoina kurssit BI01 Elämä ja evoluutio ja/tai BI04 Solu ja perinnöllisyys.

Kurssi on erittäin suositeltava lisä terveystiedon opintojen tueksi ja erityisesti terveystietoa kirjoittaville!

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukion opiskelija ennen kurssin suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

BI06 Biotekniikka ja sen sovellukset

Kurssin tehtävät ovat verkon kautta suoritettavissa, joten voit tehdä kurssin täysin ajasta ja paikasta riippumatta, ainoastaan loppukoe tehdään koululla. Myös etäkoe tietyissä tapauksissa mahdollinen.

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

Kurssi noudattaa OPS 2021 opetussuunnitelmaa.

Klikkaa itsesi sisään kurssialueelle itserekisteröitymisen kautta niin näet tarkemmin kurssin ohjeet, tehtävät ja sisällön. Suorittaaksesi kurssin sinun tulee olla rekisteröitynyt Espoon aikuislukion opiskelijaksi.

Kurssin suorittamisen edellytyksenä ovat pohjatietoina kurssit BI01 Elämä ja evoluutio ja BI04 Solu ja perinnöllisyys tai vastaavat perustiedot solubiologiasta.

Tervetuloa kurssille!

T: Ope Anna Bono (anna.bono@omnia.fi)

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukion opiskelija ennen kurssin suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Kirjaudu Moodleen Espoon aikuislukion tunnuksilla kun teet suoritustasi. Lisätietoa ilmoittautumisesta tässä linkissä: Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia

BI Biologian kertaus / abi

Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään aempien opintojaksojen sisältöjä ja harjoitellaan vastaustekniikkaa YO-kirjoituksia (ja pääsykokeita) varten. Lisäksi tutkailemme mitä biologiassa tällä hetkellä tapahtuu ja mitkä aiheet ovat pinnalla. Harjoittelemme myös lajintunnistusta, mikä muilla opintojaksoilla jää vähemmälle huomiolle.

Et välttämättä tarvitse erillistä oppikirjaa, mutta suositeltavaa on että olet suorittanut muut lukion biologian opinnot ennen tätä ja sinulla on näiden opintojaksojen kirjat tarvittaessa käytössäsi.

Opintojakson voit suorittaa kokonaisuudessaan verkon kautta ajasta ja paikasta riippumatta. Opettaja ohjaa ja tarkistaa tehtäviä koulun työpäivinä lukion jaksoissa 1. - 5.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä etätehtävien perusteella.

Klikkaa itsesi sisään Moodlen kurssialueelle itserekisteröitymisen kautta ja katso lisää!

T: ope Anna Bono (anna.bono@omnia.fi)

HUOM: tarkista että olet Espoon aikuislukion opiskelija ennen opintojakson suorituksen aloittamista, muutoin suoritustasi ei tarkisteta tai rekisteröidä opintoihisi. Aikuislukioon ilmoittautuminen | Omnia