Teemoina: budjetointi, hinnoittelu, toiminnan tuotot ja kustannukset. 

Tällä kurssilla tutustumme budjetin suunnitteluun, laadimme tulos- ja kassabudjetin sekä keskustelemme yritystoiminnan kustannuksista ja tuotoista. Tämän lisäksi käsittelemme hinnoittelun periaatteita, kustannusperusteista hinnoittelua ja hinnoittelun ja kannattavuuden yhteyttä. Lähestymme kurssin aiheita sekä teorian että harjoitusten kautta. Kurssilla pääsee laatimaan mm. budjetin ja katetuottolaskelman. 

Kurssi sopii aloittaville yrittäjille ja kaikille kannattavuuslaskennasta kiinnostuneille. 

Kurssi toteutetaan Blackboard Collaborate -alustalla la 14. ja 21.11 klo 10-15. Opettaja käyttää myös Moodlea opetuksessa.

Ilmoittautuminen Ilmonetissä.