Espoon aikuislukion Moodle alustat

Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöisen uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen verkko-opintojakson KE05Ver löydät täältä: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=11266

Tälle vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaiselle verkkokurssille ei voi enää liittyä uutena opiskelijana. Vastaavan sisältöisen uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen verkko-opintojakson KE06Ver löydät täältä: https://moodle.omnia.fi/course/view.php?id=11265

Tämä kurssi on A-ranskan 5.kurssi. Oppikirjana Voilà 5 kpl 6,7 ja Voilà 6 kpl 1 ja 2.

Tähän kurssikuvaus

Välkommen till kurs RUB07!

Opintojaksolla toimii itserekisteröityminen. Et siis tarvitse kurssiavainta.

Ohjeet opintojakson suorittamiseksi löydät yhteenvedosta alta.

Opintojakson opettajana toimii Laura Ulvila (laura.ulvila@omnia.fi).

Täältä löydätte yo-kirjoitusten alustavat tulokset

ÄI03-kurssi on uuden, syksyllä 2016 käyttöön otetun lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetussunnitelman mukainen verkkokurssi. Oppimateriaalina on Otavan painettu Särmä-runkokirja ja vihko numero 3, vastaavat digikirjat tai molemmat: digikirjoissa oppimateriaalia on laajemmin kuin painetuissa kirjoissa. Koska painetun ja digitaalisen materiaalin sivunumerot eivät ole yhtenevät, on tehtäväosioissa viittauksia molempiin.   

Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden ja kielen kulttuurisiin merkityksiin, erityisesti kaunokirjallisuuden lajeihin erittelemällä ja tulkitsemalla käsittein ja tekstuaalisin keinoin kaunokirjallisuutta. Kurssin aikana myös luetaan jokin kokoelmateos. 

Opintojaksolla opiskelija

 • syventää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan 

• opiskelee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja 

• monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen

 • oppii ymmärtämään kirjallisuuden monitulkintaisuutta.

Tämä on lukion opetussuunnitelma 2021 (LOPS21) mukainen kurssi.

Opinto-ohjauksen oppimateriaalin tavoitteena on tukea sinua, joka aloitat opiskelun aikuislukiossa tai jatkat lukio-opintoja. Samoin antaa abivaiheessa tarvittavia tietoja ja ohjata sinua kohti jatko-opintoja ja urasuunnittelua.