Ammattitaitovaatimukset
Asiakaspalvelu

Opiskelija osaa

 1. valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta
 2. palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan
 3. edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta.

Ammattitaitovaatimukset
Työyhteisössä toimiminen

Opiskelija osaa

 • toimia työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä
 • toimia työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa
 • arvioida omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita
 • verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa
 • viestiä työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen.

 • LINKKI: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/3924462

VASTUUOPETTAJA: Westerholm Anne

KURSSIN OPETTAJAT:  Raija Hakala, Riitta Hartikka, Mervi Koivukoski, Anne Westerholm  Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja
  • suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla
  • hallitsee laitetta hallintatyökaluilla
  • vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen salausmenetelmän
  Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä
  • valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointityökaluja
  • skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena olevasta sovitusta verkosta
  • varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia
  • tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi
  Opiskelija edistää kyberturvallisuusratkaisuja
  • tuntee tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset sekä muut viranomaismääräykset
  • havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä
  • noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita
  • opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa

  TERVETULOA KURSSILLE - TÄMÄ ON MASTERPOHJA KYBERTURVAN KEHITYKSEEN
  ELI TÄHÄN KURSSIN KEHITYSHOMMAT JA SITTEN VERSIOT JAKOON RYHMÄLLE.

  t. Sari

  .​

  tarjota.​

  palautteen perusteella.


  Ammattitutkintolaisille täydentämään tietoa oppisopimuksen lisäksi.

  Taideteollisuusalan perustutkinnon pakollinen tutkinnon osa